piller i hånda
piller i hånda

Opplever rus som sikkerhetsrisiko

Ansatte som misbruker rusmidler, utgjør en sikkerhetsrisiko i mange virksomheter. Men Norge mangler sikker kunnskap om problemets omfang. Et nytt forskningsprosjekt skal kartlegge rusmiddelbruken i arbeidslivet.

Publisert

I virksomheter som kjenner til at ansatte misbruker rusmidler, sier 16 prosent at misbruket har utgjort en sikkerhetsrisiko.

Det kommer fram i Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge, som Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har gjennomført i samarbeid med analysebyrået Perduco.

Les også: Råd om rus som sikkerhetsproblem

Undersøkelsen, som ble utført for andre år på rad blant 2501 private og offentlige virksomheter, viser at kjennskapen til rusmisbruk er på samme nivå i 2007 som i 2006.

12 prosent svarte at de kjenner til at ansatte i egen virksomhet bruker alkohol. 3 prosent kjenner medikamentmisbruk, og 2 prosent er kjent med narkotikamisbruk.

Følger opp ansatte med rusproblemer

Blant dem som har kjennskap til at ansatte misbruker rusmidler, sier nesten åtte av ti at de har en aktiv oppfølging av de ansatte det gjelder.

Les også: Lovlig og ulovlig kontroll av ansatte

Halvparten av alle virksomheter har egne retningslinjer for håndtering av rusmusbruk. Andelen er mye høyere der hvor man har kjennskap til ansattes misbruk.

Mangler eksakt kunnskap

Tallenee fra NSR antyder et betydelig rusproblem i norsk arbeidsliv, men vi mangler den eksakte kunnskapen om problemets omfang og hvilken sikkerhetsrisiko det utgjør.

Et nytt forskningsprosjekt skal gi mer detaljert kunnskap om feltet. Med en enkel spytt-test skal det undersøkes om arbeidstakere nylig har brukt rusmidler eller legemidler som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen.

Effektive spyttprøver

Prosjektet er i regi av Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning og Næringslivets sikkerhetsråd.

Spyttprøver er ifølge forskerne bedre egnet enn de mer vanlige urinprøvene for å fastslå om en person har rusmidler i blodet på det tidspunktet prøven tas.

Frivillig kartlegging

Undersøkelsen skal være frivillig og er tenkt gjennomført etter samme modell som bel brukt i et trafikkprosjekt for tre år siden. Da ble 10 000 personer spurt om de var villige til å avgi en anonym spyttprøve til analyse på alkohol, andre rusmidler og legemidler. Cirka 90 prosent av de spurte deltok i undresøkelsen.

Et utvalg bedrifter og institusjoner vil få forespørsel om å delta i forskningsprosjektet. Et forprosjekt starter i år, og en rapport legges fram i 2009.

"
Powered by Labrador CMS