Even Hagelien (bredde)
Even Hagelien (bredde)

Strengere kontroll med bemanningsbransjen

Regjeringen vil ha strengere kontroll med bemanningsbransjen for å kunne luke ut useriøse aktører og hindre sosial dumping. Bransjens egen organisasjon er positiv til tiltakene som er foreslått.

Publisert

I et forslag til en ny forskrift som Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring, blir det blant annet foreslått en obligatorisk melde- og registreringsplikt for bemanningsbransjen.

Det skal opprettes et offentlig tilgjengelig register over bedrifter som innfrir myndighetenes krav, og det blir straffbart å benytte en bemanningsbedrift som ikke står oppført i registeret. Dessuten skal kontrollen med bransjen skal bli strengere.

"

Useriøse aktørerServicebedriftenes Landsforening (SBL), som representerer norske bemanningsbedrifter, hilser tiltakene velkommen. SBL erkjenner at det finnes en del useriøse aktører på markedet, særlig blant utenlandske bedrifter som opererer i Norge.

- Det er bedrifter som unnlater å betale skatter og avgifter, og som behandler sine medarbeidere på en uakseptabel måte, uttaler fagsjef Even Hagelien i SBL Bemanning i en pressemelding.

Les også: Bemanningsbransjen vil hjelpe UDI

- Den seriøse delen av bransjen er derfor positive til tiltak som bidrar til å begrense dette problemet. Det bør være åpenbart at det er usunt for en bransje om en aktør får konkurransemessige fordeler ved å bryte loven, påpeker SBL videre.

" Kontroll krever ressurserSBL er imidlertid bekymret for at nye kontrollordninger i regi av Arbeidstilsynet ikke blir fulgt opp med større ressurser.

- Uten effektiv håndheving av regelverket, kan reguleringen av bemanningsbransjen i verste fall føre til legitimering av useriøse bedrifter, frykter Even Hagelien.

Krav til organiseringIfølge forslaget til forskrift blir det foreslått at selskapene hvert år skal sende særskilt melding om virksomheten til Arbeidstilsynet. Her må foretakene dokumentere at de har oppfylt lovpålagte plikter om offentlig registrering og at de oppfyller krav til organisering og økonomi.

Det blir dessuten foreslått at bemanningsforetaket må være registrert som aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller at de stiller garanti for egenkapital tilsvarende kravene i aksjeloven og allmennaksjeloven.

AS eller ASA- Kravet om AS/ASA eller bankgaranti vil føre til at det blir mindre attraktivt å opprette et bemanningsforetak som NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak). Dette er en selskapsform som har vist seg å være attraktiv blant mindre seriøse aktører i bransjen.

Den nye forskriften er ment å gjelde for både norske- og utenlandske bedrifter.

Powered by Labrador CMS