funksjonshemmet- (bredde)
funksjonshemmet- (bredde)

Redd funksjonshemmede gir opp

Hvor er de funksjonshemmede jobbsøkerne, spør både Adecco og Telenor. Norges Handikapforbund frykter at mange av dem kan ha gitt opp forsøket på å finne seg en jobb.

Publisert

Under halvparten av funksjonshemmede i yrkesaktiv alder er i jobb, viser tall fra SSB, mot 74,8 prosent for befolkningen for øvrig. Yrkesdeltakelsen blant funksjonshemmede ser heller ikke ut til å øke, til tross for et arbeidsliv med behov for flere hoder.

Les også: - Slipp funksjonshemmede til

I en undersøkelse fra andre kvartal i år oppga 46 000 funksjonshemmede i arbeidsdyktig alder at de svært gjerne skulle hatt en jobb. Ikke få av dem er høyt utdannet. Det burde være større behov for dem nå enn på svært lenge.

Likevel må Norges største bemanningsbyrå, Adecco, fastslå at de mottar svært få henvendelser fra funksjonshemmede arbeidssøkere.

Vanskelig å rekruttere

Også et selskap som Telenor mener det er vanskelig å rekruttere funksjonshemmede.

- Det er ikke enkelt å nå gruppen. Funksjonshemmede kan være redd for å søke, fordi selvtilliten er svekket, sier prosjektleder Ingrid Ihme i Telenor til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

Telenor har prioritert tilrettelegging for funksjonshemmede arbeidstakere. Hvert år får cirka 15 personer delta i prosjektet Open Mind, som gir opplæring og arbeidstrening.

- Med tanke på hvor mange funksjonshemmede som mangler jobb, skulle vi hatt kø og ventelister. Men det har vi ikke, sier Ihme.

Gitt opp å søke jobber

Seksjonsleder Janne Skei i Norges Handikapforbund mener forklaringen på funksjonshemmedes fravær i søkerbunkene, dreier seg om dårlige erfaringer. Mange har møtt så mye motstand at de har gitt opp.

- For noen er det å komme seg gjennom hverdagen tøft nok. De orker rett og slett ikke å søke på jobber, sier Skei til Newswire.

" Holdningsendringer

Konsernsjef i Adecco, Per-Arne Gulbrandsen, mener det er nødvendig å utfordre holdningene både hos arbeidsgivere, bemanningsbyråer og de funksjonshemmede selv.

- Det kreves en viss grad av tilrettelegging for denne gruppen arbeidstakere, men ofte mindre enn man tror på forhånd, sier Gulbrandsen, ifølge Newswire.

Hva man gjør med dem som står utenfor arbeidslivet, er tema for en konfernase som Adecco arrangerer i Oslo denne uka og i Trondheim i desember.

Les også: Funksjonshemmede med garanti

Høy utdanning - lite arbeidserfaring

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO, mener det viktigste er tiltak som skal få unge funksjonshemmede ut i arbeid. Det sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i den nyeste utgaven av Personal og Ledelse

- Stadig flere satser på høyere utdanning, blant annet for å kompensere for funksjonshemningen sin på arbeidsmarkedet. Men overgangen fra studier til jobb har vist seg å være en trang flaskehals for svært mange. Vi har lenge etterlyst en bedre strategi fra myndighetenes side på dette området, sier Ovesen.

Selv om funksjonshemmede unge har høy formell kompetanse, mangler de ofte arbeidserfaring. De har ofte ikke hatt samme mulighet som andre til sommerjobber og arbeid ved siden av studiene.

"
Powered by Labrador CMS