Trailer
Trailer

Logistikk topper bemanningsbransjen

Tjenester innenfor logistikk, transport og lager utgjør nå den største delen av virksomheten til bemanningsbransjen i Norge. Dette er enda et utslag av at næringslivet går så det suser, mener fagsjef Even Hagelien i SBL Bemanning.

Publisert

Tjenesteområdet logistikk, transport og lager utgjør nå hele 17 prosent av virksomheten i norsk bemanningsbransje. Dette kommer fram i bransjestatistikken for tredje kvartal fra Servicebedriftenes Landsforening (SBL).

Les også: Strengere kontroll med bemanningsbransjen

Veksten i denne delen av bemanningsbransjen er formidabel. Bare siden 3. kvartal i fjor har logistikkoppgavene økt med 21 prosent. Og fra 2. til 3. kvartal i år er det notert en oppgang på 14 prosent.

" Raskere fram til markedet- Når økonomien koker og etterspørselen skyter rett til himmels, er det ofte logisitikk-funksjoner som avgjør hvem som blir vinnere og tapere, sier Even Hagelien, fagsjef i SBL Bemanning.

I norsk industri går produksjonen for fullt. Det forventes også at produktene må komme stadig raskere fram til markedene. Logistikkens betydning blir dermed stadig mer kritisk.

Dette er ifølge Hagelien en forklaring på at bemanningsbransjen opplever en så stor vekst i etterspørselen etter akkurat disse tjenestene.

Kontor ned fra tronenBemanningsbransjen har tradisjonelt vært størst på utleie til kontor og administrasjon. Dette har nå endret seg. I tredje kvartal 2007 ble det fakturert hele 1,9 millioner arbeidstimer innenfor yrkesområdet lager, logistikk og transport. Dette tilsvarer 4330 heltidsstillinger.

Bygg og anlegg er det tredje store tjenesteområdet for bemanningsbransjen i Norge, fulgt av industri og produksjon.

Ny bransjerekordTotalt har norsk bemanningsbransje utfakturert 11,2 millioner arbeidstimer i tredje kvartal. Det er et rekordhøyt tall.

Men samtidig er det tegn som tyder på at veksten er avtagende. Fra 3. kvartal i fjor har timetallet vokst med "bare" 20,2 prosent, noe som er den svakeste veksten siden 1. kvartal 2005.

Powered by Labrador CMS