gravid mage
gravid mage

Gravide på klagetoppen

Den aller største klagebunken hos Likestillings- og diskrimineringsombudet handler om gravide jobbsøkere og ansatte i fødselspermisjon som opplever å bli ulovlig forskjellsbehandlet.

Publisert

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mottok 1516 saker i fjor. Konflikter mellom arbeidsgivere og kvinner som får barn var tema i cirka 15 prosent av dem, og den samme tendensen ser ut til å fortsette i år.

- Det forteller meg atmange faktisk blir diskriminert fordi de skal ha barn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås til Personal og Ledelse.

- Men det forteller meg også at 30 år med likestillingslov har gitt kvinner kunnskap om hva de ikke skal finne seg i. Av alle problemstillinger vi holder på med hos oss, er dette noe av det mest innarbeidede.

Endre holdninger- Dessuten ser jeg at vi ikke kan nøye oss med å behandle enkeltsaker. Vi må også arbeide målrettet for å endre arbeidsgiveres holdninger. I mange tilfeller ser vi at behandlingen av enkeltsakene, fører til at arbeidsgiverne endrer sin praksis og slutter å bryte likestillingsloven.

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere kontakter LDO for å få råd om hvordan de skal håndtere konkrete saker på en måte som er i tråd med loven. Slike henvendelser tar ombudet gjerne imot.

Jobbtilbud trekkes tilbakeNoen temaer går igjen i sakene som LDO behandler ofte: Gravide som blir forbigått ved ansettelse og jobbtilbud som trekkes tilbake når den innstilte kandidaten forteller at hun er gravid.

Andre opplever å bli forhørt om graviditet under jobbintervjuet. Andre ganger handler det om at arbeidskontrakter og vikariater ikke forlenges fordi arbeidstakeren venter barn.

Oppsagt i permisjonstidenVidere opplever mange å komme tilbake til endrede arbeidsoppgaver eller andre og mindre attraktive stillinger etter at fødselspermisjonen er over. Noen blir forbigått ved forfremmelser, mens enkelte opplever å bli regelrett oppsagt mens de er i permisjon.

Andre har ikke fått være med på lønnsforhandlingene i bedriften, eller de går glipp av lønnsøkninger eller bonusutbetalinger som alle andre kolleger får.

Kunnskap og rutiner- Det viktigste rådet mitt til arbeidsgiver er å skape gode rutiner for å håndtere disse spørsmålene, sier Gangås.

- Sørg for å legge opp for eksempel ansettelsesprosesser på en slik måte at de er i tråd med det likestillingsloven fastsetter. Og sørg for at alle som deltar i slike prosesser, har den nødvendige kunnskap til å håndtere dem riktig. Spill på lag med tillitsvalgte og verneombud.

Unngå lovbruddHvordan skal du som arbeidsgiver unngå å bli en lovbryter? Klikk her og les Likestillings- og diskrimineringsombudets råd til arbeidsgivere.

Du kan lese mer om gravide jobbsøkere og arbeidstakere i Personal og Ledelse nummer 3, som akkurat nå er på vei til abonnentene.

"
Powered by Labrador CMS