Eldre par
Eldre par

Eldrebølgen vil komme brått på

Knapt hver tredje norske virksomhet har gjort seg noen tanker om hvilken gjennomsnittsalder og alderssammensetning de har om fem år. Og knapt halvparten har en strategi for å beholde og videreutvikle seniorene sine.

Publisert

Holdningene til eldre arbeidstakere er jevnt over positive og stigende blant ledere i både privat og offentlig sektor i Norge. Det framgår av målinger som Synovate har gjort i Norsk Seniorpolitisk barometer, på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Les også: "Eldre" arbeidstakere blir stadig eldre

" Mangler beregningerGod seniorpolitikk krever god planlegging av tiltak og tilrettelegging. Likevel må et stort flertall av ledere i både offentlig og privat sektor medgi at virksomhetene deres ikke har beregnet hva snittalderen eller alderssammensetningen kommer til å være om fem år.

Knapt en tredel av lederne svarer at deres virksomhet har gjort slike beregninger. Synovate tror slett ikke besvarelsene overvurderer utbredelsen av slike beregninger av alderssammensetningen i virksomhetene.

Har ingen strategiDet er heller ikke selvsagt at virksomhetene har en personalpolitisk strategi for hvordan de skal beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere, her definert som alle over 45 år.

Et knapt flertall på 54 prosent oppgir at de ikke har noen slik strategi, mens 45 prosent svarer bekreftende.

Dermed ser det ut til at seniorbarometeret bekrefter tendensen i en internasjonal undersøkelse fra Manpower. Her havner Norge og Sverige nederst blant 25 land, både når det gjelder å rekruttere og beholde seniormedarbeidere.

Les også: Mangler seniorstrategi

"
Powered by Labrador CMS