Per Bergerud (portrett)
Per Bergerud (portrett)

Lojaliteten synker - kravene øker

Over halvparten av norske bedriftsledere har opplevd at medarbeidere truer med å slutte hvis de ikke får høyere lønn. Hver tredje arbeidstaker vil søke andre jobber for å presse lønna opp hos sin nåværende arbeidsgiver.

Publisert

Arbeidstakernes lojalitet til virksomheten er synkende. Samtidig øker presset om stadig høyere lønninger.

Det er viktige konklusjoner i en ny arbeidsmarkedsundersøkelse som bemanningsselskapet Proffice presenterte mandag.

Les også: Nordmenn godtar sosial dumping

- Det er en beinhard kamp om arbeidskraften. Stadig flere nordmenn er klar over dette og benytter markedssituasjonen til å øke lønna, sier administrerende direktør Per Bergerud i Proffice.

Stadig sterkere lønnspress

Visendi AS har på oppdrag fra Proffice kartlagt erfaringene hos 1222 norske bedriftsledere og 1038 yrkesaktive nordmenn. Svarene fra begge grupper peker entydig i retning av et stadig sterkere lønnspress.

57 prosent av bedriftslederne opplever at ansattes lojalitet til bedriften er lavere enn for ett år siden.

Og 56 prosent har opplevd at medarbeidere truer med å forsvinne om de ikke får bedre lønn. Begrunnelsen er det gode arbeidsmarkedet - i arbeidstakerens favør.

Trusler og utpressing

Det vanligste forhandlingsargumentet bedriftsledere møter fra medarbeidere som ønsker høyere lønn, er at man kan tjene mer i tilsvarende stilling et annet sted.

Mange viser også til andre i samme bransje hvor man tjener mer.

15 prosent av bedriftslederne oppgir å ha opplevd ulike former for trusler og utpressing fra medarbeidere som vil ha bedre betalt.

Les også: Her er de viktigste godene

Urettferdig lav lønn

At fokuset på lønn er økende, bekreftes av besvarelsene fra arbeidstakerne i undersøkelsen fra Proffice.

To av tre norske arbeidstakere - 64 prosent - mener at de har en lønn som er urettferdig lav. Dette er mer utbredt blant kvinner enn blant menn.

Samtidig står prinsippet om lik lønn for likt arbeid stødig som en klippe hos norske arbeidstakere. Ni av ti sier de vil ha lik lønn for likt arbeid.

Les også: Norge langt nede på likestillingsstigen

Samtidig mener tre av ti at de har kolleger som har en urettferdig høy lønn i forhold til arbeidsinnsatsen. 43 prosent mener dette påvirker både egen motivasjon og lojaliteten overfor arbeidsgiveren.

Utfordrende for arbeidsgiver

Hver tredje arbeidstaker søker - eller vil søke - andre jobber for å bruke eventuelle tilbud som forhandlingskort overfor sin nåværende arbeidsgiver. Denne taktikken er mer utbredt blant menn enn kvinner.

- Slike forhandlingsstrategier reiser noen klare utfordringer for arbeidsgiveren, sier Per Bergerud i Proffice.

- Hvor langt skal bedriften strekke seg for å beholde en enkelt medarbeider? Bør mer tilbakeholdne medarbeidere også få lønnspålegg selv om de ikke har bedt om det?

"
Powered by Labrador CMS