EU-flagget
EU-flagget

EU-dom mot antidumping-blokade

Svensk fagbevegelse er i harnisk etter at EU-domstolen har vendt tommelen ned for en antidumping-blokade mot et latvisk byggefirma. I Norge mener NHO at dommen setter en klar grense for hva fagforeninger kan gjøre for å hindre sosial dumping.

Publisert

EU-domstolen fastslår at det svenske bygningsarbeiderforbundets blokade i Vaxholm hindret retten til fri utveksling av tjenester på EUs indre marked.

Les også: Stort sprik i minstelønn

Saken begynte i 2004 da det latviske selskapet Laval un Partneri Ltd. utstasjonerte latviske arbeidere i Sverige. Via et datterselskap ble arbeiderne satt til å rehabilitere og utvide en skolebygning i byen Vaxholm.

Blokade i protest mot dumping

Forhandlingene om en lønnsavtale mellom det svenske bygningsarbeiderforbundet og det latviske datterselskapet førte ikke fram.

Dermed innledet forbundet en blokade mot Lavals byggeplasser i Sverige, med beskyldninger om sosial dumping. Resultat av blokaden av at datterselskapet til Laval gikk konkurs, og arbeiderne ble sendt tilbake til Latvia.

Retten til fri tjenesteutveksling

Nå har altså EU-domstolen fastslått at blokaden var ulovlig, siden den innebar restriksjoner på retten til fri tjenesteutveksling i EUs indre marked.

Domstolen understreker fagbevegelsens rett til å aksjonere, men mener at grunnlaget for denne blokaden ikke var klart nok. Den kan ikke begrunnes med allmenne hensyn om beskyttelse av arbeidstakere.

Slik handling i form av en blokade utgjør en inngripen i friheten til å tilby tjenester som i den foreliggende sak ikke er begrunnet i hensynet til den almenne interessen om å beskytte arbeidstakerne, heter det i pressemeldingen fra EU-domstolen.

NHO glad for grensedragning

I Norge ønskes dommen velkommen av Næringslivets Hovedorganisasjon.

- EU-domstolen har satt en klar grense for hva myndighetene og fagforeninger kan gjøre for å hindre såkalt sosial dumping. For at slike tiltak kal kunen forsvares, må de være nødvendige for å beskytte utenlandske arbeidstakere, sier NHO-advokat Nina Melsom.

Hun sier hun kommer til å lese dommen nøye for å se hvilken betydning den vil ha for den norske allmenngjøringsloven og Tariffnemndas vedtak.

Svensk fagbegelse krever lovendring

I svensk fagbegelse mottas dommen med krav om lovendringer for å hindre at Sverige etter dette åpnes for sosial dumping fra utenlandske virksomehter med dårlige avtaler. Det skriver Frifagbevegelse.no

- Hvis ikke den svenske loven blir forandret, vil svenske og utenlandske virksomehter få ulike vilkår i det svenske arbeidsmarkedet, sier Wanja Lundby-Wedin, leder svensk LO, i en pressemelding.

Ingen trussel mot allmenngjøring

Norsk LO mener det er usikkert hivilke konsekvenser dommen vil få for norsk arbeidsrett.

- Det er ikke sikkert konsekvensene blir så store i Norge. Og jeg er ikke enig i Nei til EUs uttalelse om at dommen er en trussel mot den nordiske avtalemodellen, sier LO-advokat Einar Stueland til Frifagbevegelse.no.

Stueland tror ikke dommen skaper problemer for systemet med allmenngjøring av tariffavtaler, men han reagerer negativt på at dommen detaljstyrer nasjonal arbeidsrett.

Klikk her for å lese pressemeldingen fra EU-domstolen.

Dommen fra EU-domstolen finner du her.

Les også: - La gjestearbeiderne konkurrere på pris

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS