Beate Gangås
Beate Gangås

- Slipp funksjonshemmede til

Vi fokuserer for ensidig på problemer og kostnader når det er snakk om funksjonshemmede i arbeidslivet, sier sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Publisert

Vil du vite mer om hvilke ordninger som kan gjøre det enklere å rekruttere medarbeidere med funksjonshemninger, les også: Funksjonshemmede med garanti

I en undersøkelse fra andre kvartal i år oppgir 46 000 funksjonshemmede i arbeidsdyktig alder at de gjerne vil ha en jobb.

55 prosent av funksjonshemmede i arbeidsdyktig alder står utenfor arbeidslivet. Prosenten har holdet seg stabil de siste sju årene.

- Jeg skulle ønske vi heller så mulighetene og tenkte på hva vi går glipp av ved at funksjonshemmede ikke slipper til, sier Beate Gangås.

Konferanse om inkludering

21. november arrangerer likestillings- og diskrimineringsombudet en konferanse i Oslo med tittelen "De beste hodene får ikke alltid bein å gå på".

Gjennom eksempler fra arbeidslivet og foredrag med eksperter settes søkelyset på rekruttering, inkludering og diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet.

" Kompetanse og kvalifikasjoner

- Det typiske ved mange funksjonshemmedes situasjon i møtet med arbeidslivet er at usaklige kriterier kommer i fokus, mens kompetanse og kvalifikasjoner blir borte. Det er et stort misforhold mellom hvor mange som vil i arbeid og hvor få som faktisk er det, sier Gangås, som påpeker at dette er felles for flere av gruppene som er utsatt for diskriminering.

Høy klageterskel

- Likestillings- og diskrimineringsombudet er klageorgan for mennesker som opplever seg ulovlig forskjellsbehandlet. Får dere inn mange saker fra funksjonshemmede?

- Nei, faktisk ikke. Det virker som terskelen er høy for å klage, og det er grunn til å understreke at man slett ikke skal finne seg i alt, svarer Gangås.

- Jeg vil gjerne oppfordre funksjonshemmede til å kontakte oss dersom de opplever seg diskriminert. Samtidig kan vi ikke løse disse problemene bare ved å angripe enkeltsaker. Vi må jobbe for å forandre selve samfunnsstrukturene, svarer Gangås.

Powered by Labrador CMS