Ill.foto: Colourbox

Er det ok at ansatte har med barna sine på jobb?

UKENS HR-DILEMMA: Vi legger bak oss mai, en måned med flere inneklemte fridager. Hos oss ble det en måned der en av våre ansatte hadde med seg barn på jobb to av disse dagene. Han sa på forhånd at han håpte det var ok at han tok med seg sønnen sin på jobb på grunn av skolefri, og at han ikke hadde noe annet tilbud om barnepass.Det ble ikke et problem, men jeg hørte litt murring fra en av seniorene våre, og tenkte selv også at det nok ikke var positivt for produktiviteten verken for far eller for oss andre på jobb. Men, stemningen var god på kontoret og jeg tenker at det alt i alt gikk helt fint. Mange småbarnsforeldre jobber her, og jeg tenker dette er noe vi bør ha en gjennomtenkt holdning til. Har du noen innspill eller råd?

Publisert

Hva slags type arbeidsplass?
Det første jeg tenker er at det å ha med seg barn på jobb kan gå fint på noen arbeidsplasser, men slett ikke alle. Dette handler både om hva dere driver med og hvordan arbeidsdagene er.

Hvilken type virksomhet er det snakk om? Hvordan er lokalene innrettet? Er det cellekontor eller åpent landskap? Er det stillerom tilgjengelig i lokalene? Er det fare forbundet med arbeidet? Er det mange kunder og besøkende innom i lokalene? Er det mange arbeidstakere som har mindre barn? Basert på disse forholdene er det åpenbart at det er mange arbeidsplasser hvor det ikke lar seg gjøre å ha med barn på jobb.

Arbeidsplassen er for arbeidstakere, og arbeidstiden skal brukes til å utføre arbeid for arbeidsgiver. De fleste vil nok også være enig i at det ikke er naturlig å tenke at barna skal være med oss på jobb, blant annet av hensyn til produktivitet.

Arbeidsgiver har mulighet til å bruke styringsretten til å si nei, og i en del tilfeller bør han også gjøre det.

Men, for mange er ikke situasjonen svart-hvit. Ligger forholdene til rette for det, og arbeidsgiver ønsker å åpne for muligheten til å ha med barn på jobb, er det smart å lage rutiner for dette slik du nå tar initiativ til.

Kultur og personalpolitikk
For flere av oss glir arbeidstid og fritid mer og mer over i hverandre. Fleksibilitet i forhold til hvor og når arbeidet utføres er redningen for mange småbarnsforeldre.

Noen virksomheter har definert sin profil tydelig og sagt at de er opptatt av å legge godt til rette for småbarnsforeldre. I slike miljø er det nok også en forventning fra de ansatte om at arbeidsgiver strekker seg langt, også når det gjelder å ta med barn på jobb.

Planleggingsdager i barnehage og skole er typiske dager hvor mange foreldre får en utfordring hvis de ikke har andre som kan passe barna, eller feriedager eller avspaseringsdager til gode. Hvis det er lagt til rette på jobb med for eksempel film, tilgjengelig nett og avtaler om hvordan dagen skal være både for barna og de andre på kontoret, er det klart at dette kan være et gode for småbarnsforeldre.

Hvis det er vanskelig å få til gode ordninger som fungerer for alle parter, er det kanskje mulig å legge til rette for hjemmekontor den aktuelle dagen. En forutsetning for at en hjemmekontor-løsning skal kunne fungere, er for øvrig tydelige avtaler om hva hjemmekontor innebærer.

Syke barn har det best hjemme
Spørsmål om å ta med barn på jobb dukker gjerne også opp i forbindelse med sykdom. Når barnet er sykt må det klare utgangspunktet være at det skal være hjemme. Foreldrene har rett til å være hjemme med syke barn, og hensynet til barnet tilsier at det skal være hjemme.

Av hensyn til arbeidsmiljøet er det også viktig at ansatte ikke tar med syke barn på jobb. Alle som er syke – enten det er barn eller voksne - bærer smitte med seg, og syke barn som er med på jobb utsetter arbeidsmiljøet for smittefare.

Gjensidig forståelse og fleksibilitet
Hvorfor tar arbeidstakere med seg barnet sitt på jobb?
Vår erfaring er nok at dette handler mye om at grensene mellom jobb og fritid flyter over i hverandre, samtidig som det er et stort behov for fleksibilitet. Da er det viktig å lage gode rammer som kan fungere både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Hva hvis grunnen er stort arbeidspress, og at arbeidstaker ikke ser noen annen mulighet enn å ta med seg friske eller syke på jobb? Enkelte arbeidstakere har en svært høy terskel for å være hjemme, og tar da med barnet eller barna på jobb i stedet.

Leder bør møte arbeidstaker og hans behov med forståelse. Er arbeidspresset så stort at det er vanskelig å få tidsklemma til å gå opp når barna er syke eller trenger barnepass, må en forsøke å legge til rette på best mulig måte.

Fleksibilitet og muligheter for å kunne jobbe hjemmefra er en god løsning for mange, for eksempel ved å kunne legge noe av arbeidet til en annen tid på dagen når andre kan ha tilsyn med barnet.

Mine råd:

  • Dette handler om personalpolitikk, og jeg vil råde dere til å vurdere spørsmålet, og involvere flere slik at dere får innspill til hva ansatte ønsker, og hva som vil kunne være en ordning som oppleves positiv for alle.
  • Lag tydelige rutiner for når det kan være aktuelt.
  • Hvis ansatte skal kunne ha med barn på jobb, hva må til for at det skal fungere for alle?
  • Hvis det oppstår situasjoner som ikke er bra er det viktig å ta saken raskt opp med den det gjelder og sett grenser før ting flyter ut.
  • Ikke la dette bli et tiltak fordi dere har for stort arbeidspress. Det må løses på andre måter.
  • Sett en dato for å evaluere hvordan ordningen fungerer for alle, både for de med og de uten barn.

Lykke til!

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post ole (at )askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

- Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Powered by Labrador CMS