Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Ta vare på hendene på jobb

Arbeidsrelaterte hudplager kan føre til både sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Her er åtte gode råd for å unngå irritert hud.

Publisert

Hvis hendene utsettes for mye vann, oljer eller kjemikalier på jobb kan det øker risikoen for å utvikle eksem og andre hudplager dersom man ikke jobber for å redusere eksponeringen. Utsatte yrkesgrupper er blant andre rengjøringsbransjen, frisører, helsepersonell og mekanikere.

Ifølge STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) var det i overkant av 10 000 legemeldte sykefraværstilfeller med huddiagnoser i 2016. Drøyt 310 000 personer i Norge oppgir å ha hudplager. Av disse oppgir en av fem, det vil si 67.000 personer, at jobben er delvis eller eneste årsak til problemene.

På sine hjemmesider gir STAMI gode råd for å forebygge arbeidsrelaterte hudproblemer. Det er spesielt fire ting som kan hjelpe dem med å ta vare på hendene sine:

 1. Unngå mest mulig direkte kontakt med vann, olje, kjemikalier eller andre skadelige produkter
 2. Når dette ikke er mulig – bruk gode og rene engangshansker og ha gode rutiner for håndhygiene
 3. Smør inn hendene med en parfymefri og fet håndkrem flere ganger daglig
 4. Følg med på huden din og ta tidlig kontakt med legen ved tegn på eksem

STAMI har også laget en plakat med åtte gode råd for bruk av engangshansker. som kan henges opp på arbedsplassen. Du finner den ved å trykke på lenken.

De minner også om at det er stor forskjell på kvaliteten på engangshansker. Det er viktig å velge hansker av god nok kvalitet og som er tilpasset det arbeidet som skal gjøres.

Råd for bruk av engangshansker:

Det viktigste tiltaket for å beskytte hendene mot kjemiske påvirkninger er å fjerne stoffene fra produktene eller erstatte dem med mindre skadelige produkter. I noen tilfeller er ikke dette mulig. Da er det viktig med riktig bruk av hansker som kan beskytte huden din mot påvirkninger som kan irritere huden eller fremkalle allergi. Her er åtte gode råd for riktig bruk av engangshansker:

 1. Bruk hansker ved vått arbeid på jobb og i fritiden
 2. Bruk hansker så lang tid det er nødvendig, men så kort tid som mulig
 3. Hansker skal være nye, rene, og tørre
 4. Gjenbruk aldri engangshansker
 5. Bruk bomullshansker under beskyttelseshanskene
 6. Bruk en uparfymert fet krem på hele hånden på morgenen, etter vått arbeid, når du har pauser eller når du er ferdig på jobb, og før du legger deg
 7. Bruk ikke ringer på jobb
 8. Forhør deg med din bedriftshelsetjeneste ved valg av hansker

(Kilde: STAMI)

Powered by Labrador CMS