Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Jørund Rytman blir ny administrerende direktør i SMB Norge

Jørund Rytman har blitt ansatt som ny administrerende direktør i SMB Norge, organisasjonen som ivaretar interessene til landets små og mellomstore bedrifter.

Som leder i SMB Norge vil Rytman ta over en organisasjon som er inne i en svært spennende periode, med økt politisk påvirkningskraft og et stort vekstpotensial. Med rundt 5000 små og mellomstore bedrifter som medlemmer, er SMB Norge en betydelig interessepolitisk aktør i Norge.

- Styret har gjennomført en grundig rekrutteringsprosess og blitt trygge på at Rytman er rett mann til å lede organisasjonen fremover. Gjennom mange år i politikken og deretter som leder for politisk avdeling i SMB Norge, har han opparbeidet seg en helt unik forståelse for både organisasjonen og de næringspolitiske utfordringene som hverdagsnæringslivet er opptatt av, sier Karl-Anders Grønland, styreleder i SMB Norge.

-Vi føler oss sikre på at Rytman vil gjøre SMB Norge til en enda tydeligere stemme i det politiske landskapet, og på en god måte løfte opp og frem de utfordringene som vanlige småbedriftseiere sliter mest med i hverdagen, sier Grønland.

Viktig stemme

Etter fire år som leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge, gleder Rytman seg nå til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver i organisasjonen.

- Jeg skal vise meg tilliten verdig, og jobbe for å både befeste og styrke SMB Norges posisjon som den aller viktigste stemmen for landets små og mellomstore bedrifter, sier Rytman.

- Små og mellomstore bedrifter er selve ryggraden i norsk økonomi. Derfor er det helt nødvendig å sikre at disse virksomhetene får så gode rammebetingelser som mulig. Det vil i sin tur bidra til enda mer vekst og investering i nyskaping. Dette vil være spesielt viktig i kjølvannet av pandemien, konstaterer Rytman.

Takker Hofstad

Rytman etterfølger Kristin Hofstad, som har vært konstituert administrerende direktør siden februar i år. Hun går nå tilbake til sin stilling som administrasjonssjef i organisasjonen.

- Styret vil rette en spesielt stor takk til Kristin Hofstad for den gode og viktige jobben hun har gjort for SMB Norge i en krevende tid, både for organisasjonen og for våre medlemsbedrifter. Vi er svært glade for å ha henne med videre i en annen nøkkelrolle i SMB Norge, sier styreleder Karl-Anders Grønland i en kommentar.

Mini-CV – Jørund H. Rytman

  • Bystyrerepresentant i Drammen
  • Stortingsrepresentant 2005-2017
  • Leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge
  • Utdannet ved Handelshøyskolen BI
  • Sjefskurs ved Forsvarets Høyskole
  • Alder: 44 år
  • Bosatt i Drammen med samboer og tre barn

(SMB Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS