Ill.foto:Colourbox

Slik hjelper du en kollega som er rammet av stress

Stress er kroppens alarmberedskap når vi utsettes for utfordrende situasjoner. Over tid kan stress føre til helseproblemer og lange sykefravær.

Publisert

Stress er en vanlig og normal reaksjon på mange utfordringer som man møter både i privatlivet og på jobben. Men hvis vi opplever stress over lengre tid kan vi utvikle både fysiske og psykiske helseproblemer. Ofte knytter stressituasjoner seg til jobbsituasjonen og langvarig stress kan føre til langvarige sykmeldinger. Hvis man har har et stressrelatert sykefravær, og dette igjen er relatert til jobbsituasjonen, kan det oppleves som vanskelig å komme tilbake på jobb. Den danske organisasjonen Psykiatrifonden gir følgende fem råd til ledere og kollegger som vil hjelpe en kollega tilbake til jobb.

1.Man skal hurtigere tilbake på jobb enn man tror

Selv om det kan virke ulogisk bør en medarbeider komme raskere tilbake i jobben enn man tror. Men det betyr ikke at man skal tilbake for fullt og det kan være individuelle forskjeller for når det er riktig å komme tilbake på jobb. Det kommer blant annet an på hvor sterkt medarbeideren har vært rammet av stress og det kan være snakk om uker og måneder før medarbeideren kan komme tilbake.

2. Fleksible rammer

Medarbeidere som har vært rammet av stress har bruk for fleksible rammer på jobben. Ansvar og arbeidsmengde bør komme gradvis. Det kan også være en god idé å starte med kortere arbeidstid og deretter gradvis øke arbeidstiden når medarbeideren føler seg bedre.

3. Gi gode og konstruktive tilbakemeldinger

Dette handler om å påpeke både positive og negative ting på en ordentlig måte overfor medarbeideren. Det handler om å se hele medarbeideren, og vedkommendes arbeidssituasjon, slik at man har en reell mulighet til å endre på eventuelle uhensiktsmessige arbeidsmønstre og arbeidsmetoder.

4. Jobbsituasjonen må endres

Hvis arbeidsmengden og typen av arbeidsoppgaver er akkurat de samme som før medarbeideren ble sykmeldt, er det stor sannsynlighet for at det vil ende med en ny sykmelding. Det kan være nødvendig å omfordele oppgaver, endre tidsfrister og skape dialog om hvordan stress kan unngås.

5. Vær tålmodig

Det er fort gjort å gå i den fellen at man som leder eller kollega glemmer at medarbeideren akkurat har kommet tilbake på grunn av en stressrelatert sykemelding – og at personen fortsatt ikke er i full vigør. Det krever tålmodighet fra kolleger og leder før en stressrammet er tilbake for fullt – og det kan ofte ta lengre tid enn man tror. Forståelse for medarbeiderens situasjon er avgjørende for en trygg og gradvis tilbakevending til arbeidslivet.

Ulike faktorer i arbeidsforholdet kan være opphav til arbeidsrelatert stress. Dette kan blant annet være:

  • For lange arbeidsdager over tid
  • Ubalanse mellom oppgaver og ressurser, ved for eksempel for stor arbeidsbelastning, for høy jobbintensitet eller for korte tidsfrister
  • Motstridende krav
  • Mangel på tydelighet med hensyn til arbeidstakerens rolle
  • Ineffektiv kommunikasjon
  • Konflikter
  • Organisatoriske endringer, særlig dersom de håndteres på en dårlig måte

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS