Personal og Ledelse 5/2017 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Klimapartnere jobber for å få norske virksomheter på banen i miljøarbeidet. – Deling av kunnskap og felles inspirasjon er viktig, sier Helene Frihammer, som er leder for Klimapartnere Hordaland.

Publisert

Personal og Ledelse 5/2017 er på vei ut til abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

Lederartikkel:
Eldre jobbsøkere diskrimineres
«Eldre jobbsøkere diskrimineres på arbeidsmarkedet, viser ny forskning fra Sverige som vi omtaler i denne utgaven av Personal og Ledelse. Rapporten bekrefter det vi allerede vet; Når vi passerer en viss alder, blir vi mindre attraktive for arbeidsgiverne. Jo eldre jobbsøkere er, desto mindre er sannsynligheten for at de får ny jobb.»

Seniorer diskrimineres på arbeidsmarkedet
Sjansene for å få ny jobb faller dramatisk allerede fra 40-års alder, viser ny svensk forskning. Aldersdiskriminering motvirker samfunnets behov for at eldre blir stående lengre i jobb.

– Når jeg drakk slapp jeg å være dyktig
Camilla Kuylenstierna var partyjenta som festet med kjendiser og gjorde karriere i et stort internasjonalt konsern. Hun var populær, kunnskapsrik og alltid klar for nye utfordringer. Bak fasaden var situasjonen en annen. Camilla var alkoholiker.

TEMA Miljøvennlig bedrift

Fra søppeltømmere til miljøpådrivere
Søppel er ikke bare søppel. Riktig gjenbruk gir avfallet ny verdi. Det er det ikke alle som bryr seg om. Derfor er det viktig med sosiale medier og engasjerte ansatte.

Fjernet biler til fordel for sykkelparkering
Ved hovedkontoret til Hordaland fylkeskommune er flere parkeringsplasser for biler byttet ut med trygg sykkelparkering og nye garderober for syklistene.

Deler kunnskap om klimatiltak
– Klimapartnere er en felles grønn danseflate som skal engasjere medlemmene til enda bedre klimatiltak, sier Helene Frihammer. Klimapartnere Hordaland er et nettverk for private og offentlige virksomheter som ønsker å redusere sine klimagassutslipp og fremme grønn verdiskaping.

Kantiner skal redusere klimautslipp
Mat er en større miljøversting enn mange tror. Nå tar 500 norske kantiner i bruk en helt ny metode for å edusere klimautslippene.

Frykter klimaendringer mer enn terror
Deloitte har bedt millennials prioritere de 18 sakene de frykter mest for fremtiden. Svaret er: Klimaendringer.

Pass opp for fallgruvene knyttet til nye lederstillinger
Hvert år trer tusenvis av ledere inn i nye lederstillinger. Hva de gjør i de første månedene i jobben kan avgjøre om de lykkes eller mislykkes.

Friminutt med Trude Vollheim
– Du må stole på egne verdier og holdninger
Den nye sjefen i Arbeidstilsynet høstet tidlig erfaringer på godt og vondt fra mannsdominerte miljøer i fiskerinæringen i Lofoten. Nå er hun klar til å ta opp kampen for å forebygge arbeidsulykker, skader og død i arbeidslivet.

HR-teknologi
Fra registrering til Self Service
Når du bestiller en vare på nettet er det ikke lenger en person i andre enden som håndterer din henvendelse. Fra du bestiller og betaler til du kan ta i bruk din nyinnkjøpte vare har det meste gått automatisk, kanskje alt. Slik vil mye av en medarbeiders kommunikasjon med arbeidsgiveren også bli.

Psykologene
Bli en superleder!
I dagens arbeidsliv er det en egenskap som blir stadig viktigere for å være en god leder: Evnen til å lede dine ansatte til å lede seg selv på en god måte. I litteraturen kalles denne lederen en superleder. Så hva kan du gjøre for å bli nettopp det?

Jus og ledelse
Nyansatt og retten til ferie
Om første arbeidsdag er 30. september eller 1. oktober har stor betydning for retten til ferie. En arbeidstaker som vil ha lang høstferie bør starte i ny jobb før 1. oktober, eller sørge for å avvikle ferien hos tidligere arbeidsgiver.

Advokaten
- Kan jeg ta med hunden min på jobb?
- Har krav på full lønn i karanteneperioden
- Hvordan beregner jeg ansiennitet
- Viktig å følge saksbehandlingsreglene ved oppsigelser
- Søksmålsfristen er 8 uker – og den er absolutt

Lønn og pensjon
- Syk i ferien - Arbeidsgiverperiode
- Dekket telefonregning
- Egenmelding og opptjeningstid

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS