– Jeg er svært glad for at alle organisasjonene nå har sagt ja til pensjonsavtalen, sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD
– Jeg er svært glad for at alle organisasjonene nå har sagt ja til pensjonsavtalen, sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Akademikerne sier ja til ny pensjonsordning for offentlig sektor

Akademikerne har i dag gitt Arbeids- og sosialdepartementet beskjed om at de sier ja til den avtalen som departementet inngikk 3. mars med LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

Publisert

Akademikerne har i dag gitt Arbeids- og sosialdepartementet beskjed om at de sier ja til den avtalen som departementet inngikk 3. mars med LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

Det er dermed klart at alle organisasjonene stiller seg bak avtalen, ifølge en pressemelding fra Arbeids- og sosialdeparementet.

– En ny pensjonsordning er helt nødvendig for å sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover. Det vil lette det videre arbeidet at resultatet i avstemningene har vært så klart. Departementet vil nå utarbeide et høringsnotat, som vil bli sendt ut i høst, med forslag til nødvendige lovendringer, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Powered by Labrador CMS