jobb bensinstasjon ekstrajobb butikk handel
jobb bensinstasjon ekstrajobb butikk handel

Kan vi nekte en ansatte å ha en ekstra jobb?

En leder lurer på om han kan nekte en medarbeider å ha en annen arbeidsgiver, dette fordi han ønsker at vedkommende skal være mer tilgjengelig for bedriften. Les svaret fra advokaten her.

Publisert

Hei,

Jeg jeg lurer litt på hvordan jeg kan forholde med til en ansatt som har en ekstra jobb i tillegg til den han har hos oss. Han er ansatt hos oss i en 100 prosent stilling og arbeidstiden hans er mandag til fredag fra klokken 09.00 til 17.00.

Nå viser det seg at vedkommende har ekstrajobb på en bensinstasjon hvor han tar en del kveldsvakter som tilsvarer rundt en 35 prosent stilling. Jeg forstår at han har behov for å spe på inntekten sin, men det som er problematisk er at han aldri kan sitte utover kl. 17.00 når vi har hektiske uker hos oss. Han sier at han ikke kan jobbe mer enn normal arbeidstid hos oss, da dette gjør ham for sliten. Jeg vil at han skal være mer tilgjengelig for oss. Kan vi gjøre noe med dette og er det egentlig lov å jobbe 135 prosent?

Jens Kristian Johansen i Grette.

Først kan jeg besvare spørsmålet om det er lov til å jobbe mer enn i en 100 prosent stilling.

Arbeidsmiljøloven definerer ikke hva som skal anses som en 100 prosent stilling, men fastsetter at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige ni timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av sju dager. Her finnes det diverse unntak og ordninger for eksempel ved gjennomsnittlig beregning av arbeidstiden, videre kan også arbeid utover den alminnelige arbeidstid jobbes dersom arbeidstaker får overtidsbetalt.

Poenget i denne sammenhengen er at de grenser som gjelder for arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10, relaterer seg til arbeid for en og samme arbeidsgiver. At en arbeidstaker med to jobber overstiger arbeidsmiljølovens grenser for arbeidstid når arbeidstiden i disse to jobbene legges sammen, er ikke avgjørende – så lenge grensene ikke er overskredet hos den enkelte arbeidsgiver.

Svaret på det ene spørsmålet ditt er derfor ja. Det er lov til å jobbe 135 prosent så lenge ikke arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 er overskredet for noen av arbeidsgiverne.

Bedriften kan ikke styre ansattes fritidSom du kanskje har skjønt fra gjennomgangen over kan en arbeidstaker være ansatt flere steder, og utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan legge seg opp i hva arbeidstakerne gjør når de har fri fra jobben. Dette betyr at du som arbeidsgiver som hovedregel ikke kan nekte ham å bruke fritiden fra den jobb han gjør hos dere, til å arbeide for en annen arbeidsgiver.

Lojalitetsplikten hos ansatteFra dette utgangspunktet finnes det noen unntak. For det første kan det nevnes at arbeidstaker har lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Dette grenser blant annet for hvilken type biarbeid arbeidstakeren kan ta. Dersom arbeidstakeren tar en ekstrastilling i en konkurrerende virksomhet, er dette noe man ofte kan sette foten ned på.

Gjør en helhetsvurdering

Det som kanskje er litt mer aktuelt for dere, det er at det er klart at arbeidstakeren ikke har rett til å påta seg så mye arbeid at det går utover hans arbeidsprestasjon hos dere. Ofte omtales dette som arbeidstaker ikke har rett til å ta på seg belastende biarbeid. Her må det gjøres en helhetsvurdering av belastningen, herunder hvor mange timer det er tale om, om arbeidet er fysisk krevende, arbeidstakerens alder og forutsetninger osv. Det vil for eksempel være stor forskjell på en ekstrastilling som sovende nattevakt og som losser på kaia.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS