Kjøttkakebagett Trysil ungdom nett
Kjøttkakebagett Trysil ungdom nett

Hvilke arbeidstidsregler gjelder for ungdommer?

En bedriftsleder lurer på hvilke arbeidstidsregler som gjelder for unge helt ned i 14 års alderen. Les svaret fra advokat her. 

Publisert

Hei,

Tidvis har vi mange unge ekstrahjelper og vikarer ansatt, noen helt nede i 14-, 15-år alderen. Gjelder de alminnelige arbeidstidsreglene for dem, eller er det egne regler om arbeidstid for så unge arbeidstakere?

Arbeid som utføres av barn og unge

Advokat Jens Kristian Johansen.

For arbeid som utføres av barn og unge gjør vernehensyn seg særlig sterkt gjeldende. Dette er bakgrunnen for at det som hovedregel ikke er tillatt at barn under 13 år utfører arbeid. Barn mellom 13 og 15 år kan imidlertid utføre lettere arbeid, og ungdom mellom 15 og 18 år kan utføre arbeid i større grad.

I Arbeidsmiljøloven (aml.) er det et eget kapittel som dreier seg om arbeid utført av barn og unge, hvor det er egne regler om blant annet arbeidstidens lengde, hvilepauser og fritid, og overtids- og nattarbeid. Det anbefales å ta en titt her ved usikkerhet angående arbeidsforhold av unge arbeidstakere. Under har vi kort skissert hovedreglene.

Begrensninger i arbeidstiden

Arbeidsmiljøloven § 11-2 fastsetter at arbeidstiden for personer under 18 år ikke skal legges slik at den hindrer skolegang eller slik at den hindrer personer under 18 år fra å dra nytte av undervisningen. Hvilke begrensninger som for øvrig gjelder, beror på vedkommendes alder og om vedkommende er skolepliktig. Skolepliktig er en så lenge personen går i grunnskolen (dvs. ut ungdomskolen).

Etter aml. § 11-2 (2) må arbeidstiden for barn som er under 15 år eller som er skolepliktige ikke overstige 2 timer i døgnet og 12 timer i uken. På undervisningsfrie dager kan likevel daglig arbeidstid heves til 7 timer i døgnet og 35 timer i undervisningsfrie uker.

For ungdom mellom 15 og 18 år og som ikke er skolepliktige, må arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken, jf. 11-3 (2).

Hvilepauser- og fritid

Hva gjelder hvilepauser, skal alle personer under 18 år ha hvilepause i minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom daglig arbeidstid overstiger 4 ½ time jf. aml. 11-5 (1). Barn som er under 15 år eller som er skolepliktige skal videre ha en sammenhengende fritidperiode på minst 14 timer for hver periode på 24 timer.

Ungdom mellom 15 og 18 år og som ikke er skolepliktige, skal ha en sammenhengende fritid på minst 12 timer for hver periode på 24 timer, jf. aml § 11-5 (2).

Alle personer under 18 år skal ha en sammenhengende ukentlig fritid på 48 timer, som så vidt mulig skal legges til en søndag eller helligdag, jf. aml § 11-5 (3).

Overtids- og nattarbeid

Også når det gjelder overtids- og nattarbeid er det egne regler for barn og unge. For barn under 15 år eller som er skolepliktige skal arbeid ikke forekomme mellom kl. 20 og kl. 06 da denne tidsperioden er avsatt for arbeidsfri jf. aml § 11-3 (1).

For ungdom mellom 15 og 18 år og som ikke er skolepliktige, skal arbeid ikke forekomme mellom kl. 23 og kl. 06 da denne perioden er avsatt som arbeidsfri. Arbeid mellom kl. 21 og kl. 23 regnes som nattarbeid for denne aldersgruppen. Her kan det utføres arbeid, men kun i begrenset utstrekning. Det må da foreligge et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid, eller arbeidets art må gjøre at dette arbeid er nødvendig jf. aml § 11-3 (2).

Arbeidsgiver skal for øvrig sørge for at ungdom som settes til nattarbeid skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Har du leder- eller personalansvar? Bestill et abonnement på Personal og Ledelse i dag!

"
Powered by Labrador CMS