0815-personalogledelse
0815-personalogledelse

Personal og Ledelse 8/2015

Hvordan få nyansatte til å lykkes? Og hvordan legge til rette for humor på jobben? Dette kan du lese mer om i Personal og Ledelsen 8/2015.

Publisert

I Personal og Ledelse 8/2015 kan du lese om følgende:

Leder: Sørg for at nyansatte lykkes

Nyansatte:Utfordringene står i kø for nyansatte. Det grunnleggende spørsmålet arbeidsgivere bør stille seg er: Hva hemmer og fremmer en vellykket oppstart i en ny jobb hos oss?

Innfasing:

Hvorfor vente til første arbeidsdag? I Abbvie starter innfasingen av nye medarbeidere når arbeidskontrakten er undertegnet.

Ellen Cathrine Andersen var godt forberedt da hun startet i ny jobb som Business unit manager i det biofarmasøytiske firmaet AbbVie i mars i år. Introduksjonsfasen startet da hun fortsatt var ansatt hos sin forrige arbeidsgiver. Et par dager etter at jobbkontrakten var underskrevet i november i fjor, fløy hun til København sammen med sine fremtidige kolleger. Målet var et stort internatsjonalt Abbvie forum, men for Andersen var det sosiale aspektet også viktig.

– I København ble jeg kjent med flere av kollegene både i Norge og Europa, forteller hun.

Lek fremmer kreativitet på arbeidsplassen:

I tøffe tider er det ekstra viktig å skape energi og redusere stress slik at de ansatte får krefter til økt innsats.

Humorekspert Jan Morten Melhus har blant annet vært direktør for Den Norske Opera, ledet humorserien Mot i brystet, og vært sjef i Radio 1. De siste 15 årene har han skrevet flere bøker om begeistring, humor og lek på norske arbeidsplasser.

– Jeg har jobbet med mange virksomheter og sett på hva som skjer når ledere åpner opp for humor og morsomheter på jobb, sier han til Personal og Ledelse.

I boken Latterlig lønnsomt konkluderer Melhus med seks åpenbare styrker lek og moro på jobben gir; Det reduserer sykefraværet, gir mindre stress, øker prestasjonene og læringsevnen, du får økt kreativitet, et bedre omdømme og det reduserer turnover.

Åpen kontorløsning eller cellekontor?:

Trenden har i mange år har vært å velge åpne kontorløsninger framfor cellekontorer. Virksomhetene ønsker å utnytte lokalene mest mulig arealeffektivt og derved spare kostnader. Samtidig forventer de at åpne løsninger skal styrke samarbeid og kunnskapsdeling i organisasjonen.

Begge deler er mulig å oppnå, men åpne løsninger gir ikke alltid de ønskede resultatene, ifølge Jan Kristian Karlsen. Han er daglig leder i analyse og rådgivingsselskapet Company Pulse og aktuell med boken «Tid til arbeid – Tid til overs». I boken tar han opp utviklingstrekk og problemstillinger i den nye arbeidsdagen, blant annet knyttet til kontorløsninger.

Frynsegoder i nedgangstider:

Mange bedrifter har vært igjennom store runder med kostnadskutt, og flere står for tur. Vi har søkt svar på hva vi bør beholde av frynsegoder, og hva vi kan kutte. Partner i PwC, Erland Nørstebø, råder bedriftene til å utvise edruelighet i en tøff tid med mye usikkerhet og krav om store kostnadskutt.

– Du trenger ikke kutte over hele linja når det handler om frynsegoder. Du vil komme langt med en dose større nøkternhet. Det vil si å ta en grundig gjennomgang av hva virksomheten bruker penger på, og hva man faktisk tilbyr sine medarbeidere, sier han.

Mange skades i fallulykker

Friminutt med Bent Høie

Psykologene: Hva betyr førsteinntrykket?

Jus og ledelse: Skal du ha ekstrahjelp i julen?

Advokaten svarer: Avskjed ved underslag

Lønn og pensjon: Halv skatt i desember

HR-Nytt: Nyheter fra HR Norge

Personalmarkedet: Bedriftsoversikt

Powered by Labrador CMS