Forside personal 1 2014
Forside personal 1 2014

Årets første Personal og Ledelse på vei!

I vår nye serie HR oppdraget har vi snakket med DNB om hvordan nedbemanning av 1000 ansatte opplevdes fra HR avdelingen sin side. I årets første utgave har vi og satt fokus på coaching og opplæring. Få med deg hvordan det er å studere ved siden av full jobb og hvordan coaching brukes for å få utøvere til å prestere på sitt beste.

Publisert

HR oppdraget:

DNBs omfattende omstillings- og nedbemanningsprosess

– Den 14. januar 2013 ble det annonsert en ny konsernstruktur med en ny konsernledelse. Dette skulle implementeres i alle lag av organisasjonen, sier konserndirektør for HR i DNB, Solveig Hellebust.

Bankgigantens mål var å effektivisere hele organisasjonen.

– Det betød omorganisering og nedbemanning i lys av det kostnadsfokuset som er på bank- og finansnæringen. Det vil si, dersom du får ned kostnadene vil det gi positive resultater, sier Hellebust.

Les hele reportasjen om hvilke HR utfordringer som dukket opp underveis i nedbemanningsprosessen.

Coaching i verdenstoppen

Det overordnede målet for coaching ved Olympiatoppen er klart: Å skape olympiske mestere på idrettsbanen. Derfor jobber de kontinuerlig for å utvikle dyktige ledere.

– Skal vi ha verdens beste utøvere må vi ha verdens beste trenere, poengterer Liv Hemmestad som er fagansvarlig for coaching ved Olympiatoppen.

Da hun skulle ta sin doktorgrad i ledelse og toppidrett fulgte hun Marit Breivik og håndballjentene tett i to sesonger. Det er den mest inngående studien som er gjort av en norsk trener. Målet var å kartlegge hver minste detalj i Breiviks berømte lederstil. Hva var det som gjorde henne til en av Norges absolutt mest vellykkede trenere gjennom tidene?

Tema: Etterutdanning og opplæring

Studier ved siden av full jobb

Iren Haugseth er utdannet vernepleier og har det siste året tatt videreutdanning i veiledning ved Høgskolen i Buskerud. Etter to utfordrende høstsemestre med jobb og studier fikk hun A på avsluttende eksamen i veiledning.

– Det er klart det er stas. Nå har jeg fått formalisert kunnskap og kompetanse som jeg har opparbeidet meg gjennom mange år i jobben, sier hun til Personal og Ledelse.

Friminutt med Sturla Stålsett

– Hvilken erfaring i arbeidslivet har du lært mest av?

– Det er nesten umulig å svare på, men jeg har lært mye av å skifte beite noen ganger. Jeg startet med å jobbe i Kirkens Nødhjelp. Deretter gikk jeg til akademia i mange år der jeg jobbet i forskjellige forsker og lærerstillinger. De siste årene har jeg vært i Kirkens Bymisjon, og nå er jeg vanlig menighetsprest i kirken. Jeg har lært mye på hvert av disse stedene, men jeg tror at det å ha beveget meg mellom disse stedene og oppgavene, har gitt meg stor bredde tematisk, ikke minst på grunn av den ulike formen på hvordan arbeidet foregår.

Stress – på godt og vont

Tøffe livsbetingelser krever sitt, enten det er tap av nære personer, økonomiske bekymringer, opplevelsen av ikke å mestre eller ha tilstrekkelig kontroll over egen jobb situasjon. Det å ha et liv som er så fullt og hektisk at pusterommene forsvinner, kan også være krevende over tid. Men – vi mennesker er samtidig rustet for å tåle livet, med alle dets små og store belastninger! Stress er en del av det å leve. Og ingen går vel gjennom livet uten å havne i små og store situasjoner som krever sitt.

Stress kan nemlig også være stimulerende og positivt. Å møte og mestre en utfordring, heller enn å bli overveldet, gir glede og selvtillit. Tøffe og krevende situasjoner kan få frem det beste i oss, og løfte oss til nivåer vi ikke alltid trodde var mulig.

Dette og mye, mye mer får du i årets første utgave av Personal og Ledelse. Vil du se hvilke andre reportasjer vi har i nummer en, kan du følge oss på våre Facebook sider ved å følge denne linken.

Får du ikke Personal og Ledelse i posten kan du bestille et abonnement her.

"
Powered by Labrador CMS