colourboxmøterom
colourboxmøterom

Ledertips: Hvordan sette sammen team

I et lederteam er det i praksis mange faktorer som avgjør hvordan sammensetningen av teamet blir. Forskningen viser at det er særlig tre aspekter ved som har betydning for effektiviteten. Det er teamets størrelse, mangfold og medlemmenes kompetanse og personlighet.

Publisert

Teamstørrelse:

Team blir gjerne mindre effektive når de blir større. Hva som er den optimale størrelsen på teamet avhenger av hvilke oppgaver de jobber med. Et symfoniorkester kan levere fantastisk musikk med hundre musikere, og et fotballag bør helst bestå av elleve spillere.

Men generelt synes forskerne å være enige om at team ikke bør ha mer enn ti medlemmer, og at 5 – 6 medlemmer er optimalt for at teamet skal fungere effektivt. Når teamet vokser blir det mindre tid for hvert medlem å bidra, samtidig som sjansen for misforståelser og ”gratispassasjerer” øker.

Medlemmenes kompetanse og personlighet:

Medlemmenes kompetanse er naturlig nok viktig for at kvaliteten på teamets prestasjoner skal bli gode. Dette handler ikke bare om fagkompetanse, men også om kompetanse på det å arbeide i team.

Når det gjelder medlemmenes personlighet er forskningsresultatene mindre tydelige. En har derfor spurt seg om det kanskje ikke er primært enkeltmedlemmers personlighet som er viktig for teamets prestasjoner, men heller blandingen av personligheter i teamet. Dette fører oss over til det neste punktet: Mangfold.

Mangfold:

Det hevdes ofte at mangfold er viktig i et team. Mangfoldet kan være både demografisk (kjønn, alder, utdannelse, etnisitet), psykologisk (for eksempel i personlighet, kunnskap, verdier) og organisatorisk (for eksempel i ansiennitet, avdelingstilhørighet, hierarkisk nivå).

Men sammenhengen mellom mangfold og teameffektivitet er kompleks, og det kan være et tveegget sverd. Graden av mangfold blir positivt assosiert med kreative løsninger og kan gi høy kvalitet på beslutningene i teamet. Samtidig kan det virke negativt inn på samholdet, og ha en negativ effekt på effektiviteten.

I et balansert team har medlemmene mange ulike typer talenter og perspektiver, samtidig som de er like nok til at de er i stand til effektivt å kommunisere og koordinere seg med hverandre.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS