Personal og Ledelse 8/2017 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Temaet i Personal og Ledelse 8/2017 er HMS, og vi har blant annet besøkt Borregaard og sett hvordan de jobber systematisk med HMS.

Publisert

Personal og Ledelse 8/2017 er på vei ut til abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

TEMA: HMS

Utenlandske arbeidstakere er mest utsatt for ulykker
Risikoen for å miste livet på jobb er 1,5 ganger høyere for utenlandske arbeidstakere enn for norske.

Borregaard:
Lederen skal vite hvordan medarbeideren har det
For å forebygge sykefravær er det nødvendig å jobbe systematisk over tid. Men til syvende og sist handler det også veldig mye om god kommunikasjon og tillit mellom ledere og medarbeidere.

- HMS er noe vi skal jobbe med hver eneste dag
Skader og sykefravær har gått ned i industrisektoren de siste 15 årene. For å bedre forholdene ytterligere starter Arbeidstilsynet en tilsynskampanje mot industribedrifter.

TEMA: Jus i arbeidslivet

Arbeidskonflikter: Hvilke krav stilles til arbeidsgiver?
Arbeidsgiver har et ansvar for at det psykososiale arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Internkontrollen må være på plass som er et viktig verktøy for saksbehandlingen av arbeidskonflikter.

Fritt frem for konkurranse?
Ved årsskiftet ble nye regler for konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold gjort gjeldende også for tidligere inngåtte avtaler. Virksomheter som ikke har oppdatert sine ansattes konkurranseklausuler, risikerer å stå uten beskyttelse mot konkurranse.

«Nulltimerskontrakter» og midlertidig ansettelse – hva skjer med forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven?
I sommer fremla den sittende regjeringen med Høyre i spissen forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget ble fremmet 29. juni i år og høringsfristen gikk ut 29. september. I mellomtiden ble det holdt Stortingsvalg, der den «blåblå» regjerningen vant og fikk en ny fireårsperiode. Hva kan vi nå vente oss?

Styrket vern for varslere
Gode og reelle muligheter til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er et vesentlig trekk ved et godt og velfungerende arbeidsmiljø og en sunn bedriftskultur, og kan bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel adferd blir avdekket og opphører.

Lederartikkel:
Trakassering på arbeidsplassen
«Seksuell trakassering kan skje i alle bedrifter – og det kommer til å fortsette å skje. Derfor må arbeidsgivere sørge for at #metoo blir mere enn en mediehype.»

Friminutt med Anita Krohn Traaseth
– Ingen skal behøve å stå i krevende situasjoner alene
Toppleder Anita Krohn Traaseth mener at mellomlederrollen er en av de tøffeste lederjobbene man har. Spør om hjelp når det går i feil retning, sier hun til sine egne ledere. Selv har hun brukt gode mentorer når det har blåst på toppen.

HR-teknologi
HR-revisjon blir stadig mer vanlig
HR-avdelingen skal ha kontroll på virksomhetens relasjon til de ansatte. Men hvem skal ha kontroll på HR?

Psykologene
Om #metoo på jobb
Seksuell trakassering kan forekomme på alle typer arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver er bevisst på hva de kan gjøre for å forebygge og håndtere seksuell trakassering.

Jus og ledelse

Når skal pausen regnes som arbeidstid?
I utgangspunktet skal ikke pausen regnes som arbeidstid. Det er likevel enkelte tilfeller hvor pausen skal regnes med i arbeidstiden og det er vilkårene for dette som skal gjennomgås her

Kan arbeidsgiver be meg ta ferie når jeg er syk?
I desember søkte Trine om å få overføre 3 feriedager til neste år, siden hun hadde vært syk og fortsatt var delvis sykmeldt fram til nyttår. Kunne arbeidsgiver si nei?

Nye regler for behandling av personalopplysninger
Med de nye personvernreglene må den enkelte virksomhet være bevisst både på hvilken informasjon de plikter å gi ved behandling av personopplysninger, hvordan informasjonen utformes, og hvordan den gjøres tilgjengelig for arbeidstaker og eventuelt andre registrerte.

Advokaten
- Anonym varsler i trakasseringssak
- Varsel om permittering
- Har jeg krav på overtidsbetaling
- Prøvetid ved ny stilling hos samme arbeidsgiver
- Har tidligere ansatt krav på bonus?

Lønn og pensjon
- Julebord i Stockholm
- Restferie
- Lønn i jula?

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Powered by Labrador CMS