Personal og Ledelse 7/2016 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: – Det er interessant å få mennesker fra ulike nasjoner til å jobbe godt sammen. Det kulturelle mangfoldet er en styrke for arbeidsmiljøet og hver kultur bidrar med sine kvaliteter, sier Åsmund Bjertnæs som er leder for 65 ansatte fra 5 nasjoner. Se hva du kan lese om i Personal og Ledelse 7/2016.

Publisert

I Personal og Ledelse 7/2016 kan du lese om følgende:

Leder: Bruk styrken i mangfoldet
«Et større mangfold i arbeidslivet kan by på utfordringer, men også på muligheter.»

Ledelse av mangfold

– Her dyrker vi mangfoldet
I sommerhalvåret jobber det folk fra fem ulike nasjoner ved Bjertnæs & Hoel. Da er det viktig å skape et godt arbeidsmiljø for alle.

Kulturelt mangfold gir nye muligheter – og utfordringer
Folk fra forskjellige kulturer ser verden fra ulike ståsted. Det gir nye muligheter for kreative løsninger – men det kan også være en årsak til misforståelser og konflikter.

4 råd til ledere
I et mangfoldig arbeidsmiljø Hvordan kan man som leder nyttiggjøre seg mulighetene og håndtere utfordringene? Her er Ellen Barsett Magnus fire anbefalinger til ledere i et kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø.

TEMA: Jus i arbeidslivet

Kan ikke kreve fortrinnsrett
til deler av en utlyst stilling Høyesterett har avklart et spørsmål som mange arbeidsgivere har lurt på: Har deltidsansatte fortrinnsrett til deler av utlyste heltidsstillinger?

Hvordan unngå at personlig egnethet blir trynefaktor ved nedbemanningsprosesser?
Hvis man spør en leder for ti ansatte som skal slankes til fem hvem lederen vil beholde og hvem ikke, vil lederen ofte vite dette umiddelbart uten nødvendigvis å kunne sette fingeren på hva dette skyldes, og uten nødvendigvis å kunne dokumentere vurderingene bak valget. I slike prosesser hevder ofte de ansatte som er plukket ut at det er trynefaktor som er lagt til grunn.

Jus og ledelse

Omsorgspermisjon for sykt barn:
Nei, kona di er jo hjemme
Jeg har akkurat gitt lederen min beskjed om at jeg må være hjemme i dag på grunn av sykt barn, men han sier at jeg ikke har rett til det fordi kona mi er hjemmeværende. Kan han nekte meg det?

Fast ansatt etter tre år?
Midlertidig ansatte i prosjektstilling har krav på fast jobb etter fire år. Men velger du en kandidat til den aktuelle prosjektjobben som i dag er vikar i virksomheten, får vedkommende krav på fast ansettelse allerede etter tre år.

Friminutt med Gunnar Stavrum
– Verden går ikke videre om vi ikke tør å debattere virkeligheten
Redaktøren i Nettavisen er ikke redd for å sprenge grenser eller delta i de vanskelige debattene. Han blir ganske irritert av folk som sprer om seg med halvsannheter og ikke orker å forholde seg til virkeligheten.

Norske alkoholvaner og jobb: Økende bekymring hos ledere
Akan får stadig flere henvendelser fra bekymrede ledere som søker hjelp når de mistenker at ansatte sliter med rus, alkohol, medikamenter eller spill.

Psykologene
Nedbemanningens skjulte kostnader
Mange norske virksomheter nedbemanner for å spare kostnader eller øke profitten. Slike prosesser kan få flere konsekvenser enn man først hadde tenkt seg.

Advokaten
- Blir pålagt ny stilling etter fødselspermisjon
- Kan jeg si opp en senior som ikke gjør en akseptabel jobb?
- Må vi godta krav om overtidsbetaling fra en tidligere ansatt?
- Kan jeg sies opp fordi jeg er syk?

Lønn og pensjon
- Bytte yrkesbil i løpet av året
- Halv skatt før jul
- Syk etter foreldrepermisjon

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Powered by Labrador CMS