Personal og Ledelse 1/2019 er ute nå

PAPIRUTGAVEN: Mange HR-folk føler behov for mer kunnskap om digitalisering. I denne utgaven av Personal og Ledelse har vi spurt en del universiteter og høyskoler om hva slags etter- og videreutdanning de tilbyr innen digitalisering som er relevant for HR.

Publisert

Personal og Ledelse 1/2019 er på vei ut til abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

Leder: Trenger du digital kompetanse?
«Digitalisering handler om mye mer enn teknologi. Derfor bør HR også ha fokus på andre sider av digitaliseringen enn den rent teknologiske, som for eksempel samhandling, sikkerhet, kompetanseutvikling, endringsledelse og etikk.»

Bruk stemmen og bli en tydeligere leder
Hvis du skal bli lyttet til handler det ikke bare om hva du sier, men hvordan du sier det.

Ledere sliter med å finne svar på HR spørsmål
Hovedorganisasjonen Virke har lansert en ny rådgivningstjeneste på nett. Målet er å gjøre jusen forståelig for folk som ikke har svart belte i arbeidsrett.

Digitalisering handler om mer enn teknologi
– Digitalisering handler om mye mer enn å forstå teknologien og hvordan den fungerer. Det handler like mye om å se muligheter knyttet til hva teknologien kan brukes til og hvordan den kan bidra til at det går bra med virksomheten din, sier professor Tale
Skjølsvik.

Behovet for etter- og videreutdanning er større enn tilbudet
NIFU har fått i oppdrag av NTNU å kartlegge universitets- og høgskolesektorens tilbud og etterspørsel av videreutdanningstilbud innenfor feltet «digitalisering». Det foreløpige resultatet viser at utdanningstilbudet ikke er omfattende nok.

Hvilken etter- og videreutdanning i digitalisering passer best for HR?
Flere høyskoler og universitet tilbyr etter- og videreutdanning innen digitalisering. Men hva mener utdanningsinstitusjonene selv passer best for HR?

Skap en kultur for krisehåndtering
Kriser skjer når du minst venter det. Da må du ha en organisasjon som er klar til å mobilisere. Derfor handler krisehåndtering først og fremst om god ledelse.

Virker lederutvikling?
Hvert år investerer offentlige og private organisasjoner store summer i lederutvikling. Har det effekt?

HR-teknologi
Vil du la HR få vite pulsen din?
Nesten alt vi er og gjør kan i dag måles. Og måle gjør vi. Hvor langt har du gått, hva er makspulsen din og hvor befinner du deg akkurat nå? Vi har mobiler, smartklokker og pulsmålere, og benytter flittig sosiale media. I alle fall på fritiden. Men vil vi også gjøre det i arbeidstiden?

Psykologene
Utvikling av mennesker, relasjoner og organisasjoner gjennom smidige metoder
Innenfor prosjektarbeid, produktutvikling, IT og systemutvikling har de siste årene metoder og tankegods som omtales som «smidig» («agile» på engelsk) blitt svært utbredt. Mye ved denne måten å tenke utvikling på kan være nyttig og gi inspirasjon innenfor andre områder, som utvikling av mennesker, relasjoner og organisasjoner.

Advokaten
- Jeg har enkeltmannsforetak – men jobber for en større håndverkerbedrift: Har jeg krav på sykepenger?
- Må vi skrive nye ansettelseskontrakter?
- Hva er de økonomiske konsekvensene ved å permittere?
- Er jeg nødt til å signere en drøftelsesprotokoll jeg er uenig i?
- Hvor lenge er en skriftlig advarsel gyldig?

Lønn og personvern
- Feriepenger på forskudd til ansatt som skal slutte
- Lønnslipper per e-post

Aktuelt
Flere sider med bransjenyheter, tips og råd.

HR-guiden
Nyttige kontakter for deg som jobber med HR og ledelse.
Nettutgaven finner du her

HR-nytt
Et nyhetsbrev fra HR Norge

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Bli bedre kjent med bladet

Powered by Labrador CMS