Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

6 av 10 NHO bedrifter har et udekket kompetansebehov

Resultatene fra NHOs kompetansebaromteter viser at udekket kompetansebehov er en flaksehals for mange bedrifter.. Særlig øker etterspørselen etter arbeidskraft med master- og bachelorgrad.

Publisert

6 av 10 av NHOs bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Blant bedriftene som har et udekket kompetansebehov sier 4 av 10 at de har tapt kunder eller markedsandeler som følge av mangelen. 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har redusert virksomheten. Bedriftene melder at det er mest aktuelt for dem å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte, dernest gjennom nyansettelser.

Siden 2015 har andelen bedrifter som etterspør arbeidskraft med mastergrad økt med hele 25 prosent og bachelorgrad med 19 prosent.

Årets barometer har ser også på dimensjonering av videregående opplæring. Høyt fravær og dårlige praktiske kunnskaper oppgis som de to viktigste årsakene til at bedrifter har latt være å ta inn lærlinger til tross for behov, av henholdsvis 60 og i underkant av 50 prosent av bedriftene. Videre oppgir om lag 40 prosent av bedriftene dårlige sosiale ferdigheter som årsak til å la være å ta inn lærlinger til tross for behov, På spørsmål om fra hvilke fagretninger og utdanningsprogram bedriftene ikke får tak i lærlinger, kommer bygg- og anleggsteknikk og teknikk- og industriell produksjon høyest. De hyppigste spesifiserte lærefagene, etter synkende behov, var følgende: kokkefag, bilfag, rørleggerfag, malerfag, servitørfag og frisørfag, ifølge NHO.no.

Powered by Labrador CMS