NHO-bedriftene ser litt mørkere på framtida

Litt flere enn hver tredje bedrift tror markedssituasjonen blir verre det neste halvåret, ifølge NHOs medlemsundersøkelse. Bare drøyt én av ti venter bedring.

Mens 36 prosent av NHOs medlemsbedrifter sier i september-undersøkelsen at de venter svakere markedssituasjon de neste seks månedene, svarer bare 12 prosent av dem at de venter bedring. I foregående måned oppga henholdsvis 34 og 11 prosent det samme.

– Dette er fortsatt historisk lavt. Pessimismen råder, skriver samfunnsøkonom Hallvard S. Mørck i NHO med henvisning til den nokså svake framtidstroen i næringslivet i år.

Dermed er overvekten av pessimister økt svak til 24 prosent fra 23 prosent.

Pessimister landet rundt

Det er en overvekt av pessimister i alle landets fylker.

Det er riktignok fortsatt flere bedrifter som vurderer nåsituasjonen som god enn som gjør det motsatte, men denne andelen har falt fra 6 prosent i juli til 3 prosent i august.

Mens færre enn hver fjerde NHO-bedrift – 24 prosent – sier at situasjonen er god, mener 21 prosent av bedriftene at den er dårlig. Det er bedriftene i Finans Norge, Fornybar Norge og NHO Transport som opplever nåsituasjonen som best, bygge- og anleggsnæringen og bilbransjen trekker i motsatt retning.

Best på vestkysten

Til sammen vurderer 13 av 15 landsforeninger i NHO nåsituasjonen som god, mens det regionalt har vært en svekkelse i sju av elleve fylker.

– Regionalt er nåsituasjonen best i Rogaland og Møre og Romsdal, og svakest på Østlandet. Viken og Innlandet er fylkene med svakest markedssituasjon og eneste fylker hvor flere respondenter oppgir at situasjonen er dårlig enn at den er god, skriver Mørck.

NHOs medlemsunderspøkelse for september er tatt opp mellom 29. august og 5. september. Totalt er det hentet inn 2845 svar.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS