(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

To av tre unge menn fast ansatt i sin første jobb

NY RAPPORT OM ARBEIDSLIVET: 67 prosent av mennene og 53 prosent av kvinnene i aldersgruppen 15-34 år fikk fast ansettelse i sin første jobb etter avsluttet utdanning. Samtidig er 70 000 unge helt utenfor både arbeidsliv og utdanning.

Publisert

SSB har spurt unge mellom 15 og 34 år om deres utdanning og arbeidserfaring i rapporten Unge på arbeidsmarkedet.

- Når vi ser denne aldersgruppen under ett, svarer 60 prosent at de fikk fast ansettelse i sin første jobb etter at de var ferdige med den høyeste utdanningen sin, forteller seniorrådgiver i SSBs seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Tor Petter Bø.

Bare 1 prosent oppga at de startet som selvstendig næringsdrivende, resten fikk midlertidig ansettelse.

- Det er en ganske markant forskjell på menn og kvinner, understreker Bø.

- Mens 67 prosent av mennene fikk fast jobb etter endt utdanning, gjaldt dette bare 53 prosent av kvinnene.

Midlertidig ansettelse i tenårene

Det er store forskjeller mellom de forskjellige aldersgruppene i undersøkelsen. For de yngste, 15-19 år, var det snakk om en midlertidig jobb i to av tre tilfeller. De fleste 30-34-åringene har fullført sitt utdanningsløp, og da var det motsatt: to av tre fikk en fast jobb.

70 000 er hverken i jobb eller utdanning

Internasjonalt har mennesker i aldersgruppen 15-29 år som hverken er i jobb, utdanning eller opplæring, fått mer og mer oppmerksomhet. De kalles for enkelhets skyld NEETs: Not in Employment, Education or Training.

- NEETS består av så vel arbeidsledige som personer utenfor arbeidsstyrken, som ikke oppfyller alle betingelsene for å bli klassifisert som arbeidsledige, forklarer Bø.
- Arbeidsledige som samtidig er under utdanning, inngår ikke i NEET.

I Norge har antall NEETS ligget nokså stabilt rundt 70 000, eller 7 prosent, i aldersgruppen 15-29 år de siste fire årene. Sammenlignet med perioden 2006-2012 innebærer dette en økning på 1 prosentpoeng.

Bø forteller at det er flest NEETS i slutten av 20-årene:

- Nær halvparten av dem som inngår i NEET-kategorien, er i alderen 25-29 år. Hver tiende person i den aldersgruppen er hverken i jobb, utdanning eller noen form for opplæring.

Når det gjelder de yngste, 15-19 år, går de aller fleste på videregående skole. Da finner vi naturlig nok svært få, bare 2 prosent, eller 7 000 personer, som hverken tar utdanning eller jobber.

Mer om unge på arbeidsmarkedet

Hvor vanlig er det med jobb ved siden av skolegangen eller studiene?
Er det mest vanlig for kvinner eller menn å jobbe ved siden av studiene?
Hvor mange avbryter utdanningen?
I hvilken grad er det samsvar mellom utdanning og jobb?
Disse spørsmålene, og mange flere, får du svar på i rapporten Unge på arbeidsmarkedet

Powered by Labrador CMS