Forskerne Anna-Carin Fagerlind Ståhl og Christian Ståhl ved Linkøpings universitet har forsket på utbrenthet og arbeidsmiljø. (Foto: Linkøping universitet)
Forskerne Anna-Carin Fagerlind Ståhl og Christian Ståhl ved Linkøpings universitet har forsket på utbrenthet og arbeidsmiljø. (Foto: Linkøping universitet)

Må senke jobbkravene for å unngå utbrenthet

Det er en myte at høye jobbkrav kan kompenseres med økt handlingsrom og sosial støtte. Kravene i seg selv kan føre til utbrenthet, viser nye forskning.

Publisert

Forskerne Anna-Carin Fagerlind Ståhl og Christian Ståhl ved Linkøpings universitet har forsket på utbrenthet og arbeidsmiljø. Resultatene viser at hvis utbrenthet skal forebygges, må arbeidsgiveren senke kravene til medarbeiderne. Sosial støtte og handlingsrom er i seg selv viktig, men det oppveier ikke den negative effekten av for høye krav i jobben.

– Nei, det er ikke mye som støtter antakelsen om økt selvbestemmelse og god sosial støtte kan kompensere for høye jobbkrav. Vår forskning bekrefter at det er en myte, sier psykolog Anna-Carin Fagerlind Ståhl som tok sin doktorgrad med denne avhandlingen.

Sammen med forskere i Toronto i Kanada har de analysert svar fra medarbeidere i syv større organisasjoner. Drøyt 1 700 personer har svart på en spørreundersøkelse om hvordan de oppfatter krav, handlingsrom og sosial støtte i jobben. De har også svart på spørsmål om symptom på utmattelse. Resultatene er like, uansett arbeidsplass og type arbeid: Høye krav kan føre til utbrenthet uansett hvor stort handlingsrom eller hvor god sosial støtte man har på jobben. Man kan ikke kompensere høye arbeidskrav med andre positive aspekter i arbeidsmiljøet.

Christian Ståhl forsker på sykmeldinger ved ved Lindkøping universitet.

– Stadig flere sykmeldes på grunn av stressrelaterte plager. Psykiske lidelser er i dag den største årsaken til sykmeldinger i Sverige. Vår studie peker på behovet for å bedre arbeidsmiljøet ved å senke kravene før problemene blir for store, sier han.

Forskerne poengterer at arbeidsgivere relativt enkelt kan finne ut hvordan medarbeiderne opplever arbeidssituasjonen, og om kravene ligger på et akseptabelt nivå eller ikke. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.

– Man må minske arbeidsmengden eller arbeidstempoet for dem som signaliserer at de har for mye å gjøre. Økt jobbkrav medfører økt risiko for utbrenthet, sier Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Det handler i stor grad om hvordan arbeidet er organisert. Men ansvaret havner alt for ofte på den enkelte medarbeideren, i stedet for på arbeidsplassen.

- Det er forebyggende arbeid på organisasjonsnivå som kreves, ikke flere mindfulness-kurs, avslutter Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Powered by Labrador CMS