(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Flere kvinner med lang utdanning i arbeid

NYHET: Antall sysselsatte med lange universitet- og høyskoleutdanninger økte med 57 000 fra 2008 til 2013. Over 35 000 av disse var kvinner. Mer enn halvparten av høyt utdannede kvinner jobber i offentlig forvaltning melder SSB.

Publisert

Antall sysselsatte med lang høyere utdanning var 268 000 i 2013, viser tall fra nasjonalregnskapets arbeidskraftregnskap.

Det utgjorde 9,9 prosent av alle sysselsatte dette året, opp fra 8,1 prosent i 2008. Andelen sysselsatte kvinner med lang høyere utdanning økte fra 6,9 prosent i 2008 til 9,5 prosent i 2013 eller med 2,6 prosentpoeng.

Økningen for menn var mindre, fra 9,0 til 10,2 prosent. Litt over halvparten av alle sysselsatte kvinner med lang høyere utdanning arbeider i offentlig forvaltning.

Blant menn jobber rundt en tredel med tilsvarende utdanning i offentlig forvaltning, mens en stor gruppe jobber innenfor faglig og vitenskapelig tjenesteyting og i IKT-næringene.

Ellers jobber over 8 prosent av de høyt utdannede mennene i industrien selv om de relativt sett utgjør en liten andel av den totale industrisysselsettingen.

(Kilde:SSB)

Powered by Labrador CMS