Yrkessjåfør-nattarbeid
Yrkessjåfør-nattarbeid

De 10 vanskeligste jobbene

Selgere, sjåfører og ingeniører er de tre vanskeligste jobbene å fylle, ifølge ManpowerGroups undersøkelse om talentmangel.

Publisert

Ill. foto: Colourbox.

Topp 10-listen fortsetter med faglært arbeidskraft, maskinoperatører, teknikere, ledere, pedagogisk personell, kokker og mekanikere.

- Undersøkelsen bekrefter våre erfaringer om at det lenge har vært vanskelig å finne selgere, sjåfører og ingeniører. Vi merker også en økende etterspørsel etter pedagogisk personell, som er nye på listen i år, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath i en melding.

Talentmangelen

Etterspørselen etter arbeidskraft i Norge har økt gradvis etter finanskrisen for et par år siden.

To av ti norske arbeidsgivere sier de har problemer med å skaffe rett kompetanse, mot en av ti for ett år siden. Internasjonalt sier 34 prosent av arbeidsgiverne at de har problemer med å fylle jobbene.

- Det er helt klart at mange norske arbeidsgivere nå virkelig begynner å merke kompetanse-mangelen, selv om vi internasjonalt sett fortsatt ligger lavere enn gjennomsnittet. Utfordringene med å fylle jobbene kommer bare til å bli større fremover og må løses både gjennom en mer målrettet utdanning og gjennom utvikling av de medarbeiderne vi allerede har, sier Brath.

Global rekruttering

Hun peker på de globale utfordringene på abeidsmarkedet med en stadig økende mangel på kompetent arbeidskraft.

- Disse globale trendrene er så sterke at vi i ManpowerGroup kaller det The Human Age, der kampen om talentene er det sentrale. Rekruttering kommer mer og mer til å bli et globalt anliggende, der også vi i Norge må gjøre oss attraktive på det internasjonale arbedsmarkedet, sier Brath.

Topp 10-listen globalt

Seks av de ti yrkene på topp 10-listen i Norge står også på den globale listen over etterspurt arbeidskraft.

Globalt er det disse 10 jobbene som topper listen:

Faglært arbeidskraft, ingeniører, selgere, teknikere, IT-personell, regnskaps- økonomimedarbeidere, sjåfører, ledere, ufaglært arbeidskraft og administrativt personell.

Powered by Labrador CMS