Butikkassistent-mobil
Butikkassistent-mobil

Mobilbruk til besvær

Fra papirutgaven av Personal og Ledelse: Jeg er leder i en butikkjede, og ser stadig at flere av våre ansatte er på mobilen sin i løpet av arbeidsdagen. De tekster, er på facebook og lignende. Jeg vil jo ikke være urimelig, men det har gått såpass langt at jeg nå vurderer tiltak som at de må legge fra seg mobilen når de kommer på jobb, og at den oppbevares i låst skap mens den ansatte er på jobb. Kan jeg gjøre det?

Publisert

Ill.foto: yayimages.com

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Personal og Ledelse og er skrevet av HR-eksperter i Compendia.

I utgangspunktet skal en arbeidstaker stille hele sin arbeidskraft til disposisjon for sin arbeidsgiver når han er på jobb. Hvis en ansatt bruker arbeidstiden sin på alt mulig annet, vil det være et brudd på arbeidsavtalen. Dette innebærer at du som leder i prinsippet kan forby de ansatte å være på mobilen i løpet av arbeidsdagen. Men, selv om du i kraft av styringsretten kan gjøre dette, er det ikke sikkert at det er så lurt. Vi vet for eksempel at det å bli vist tillit har stor betydning både for motivasjon og arbeidsglede. Å bli møtt med mistillit gir raskt motsatt effekt, og vil ikke være særlig positivt for arbeidsmiljøet.

Derfor kan det være lurt å spørre seg hva som egentlig er problemet? Føler du at de ansatte ikke gjør en god jobb? Er de ikke service-innstilt overfor kundene? Rydder de ikke? Fyller de ikke på varer? Hvis det er disse forholdene det handler om må du ta tak i dette og være tydelig på forventninger.

Hvis de ansatte alt i alt gjør en god jobb, hva er da grunnen til at du vil slå så hardt ned? Spør deg selv om det er andre måter du kan gripe saken an på. Som leder er det viktig at du viser at du kan se saken fra flere sider. Du bør være tydelig på forventninger, men også vise vilje til fleksibilitet og rimelighet. Mange velger å utarbeide konkrete rutiner for mobil- og internettbruk. Noen gir kun tillatelse til mobilbruk i forbindelse med pauser. Andre tillater mer regelmessig bruk, men er samtidig tydelige på en forventning om måtehold, og at det er forskjell på travle perioder og rolige dager. I prosessen kan det være smart å involvere de ansatte og høre hva de tenker vil være rimelig.

"
Powered by Labrador CMS