(FOTO: STORTINGET)
(FOTO: STORTINGET)

Stortinget bevilger midler til utdanning av religiøse ledere

Det teologiske fakultet skal utvikle nye studietilbud for religiøse ledere, med en egen satsning på islamsk teologi. Dette ble klart etter Stortingets vedtak om å sette av midler til å etablere en slik utdanning.

Publisert

Stortinget vedtok 19. desember å sette av 5 millioner årlig til etablering av «en fleksibel utdanning for religiøse ledere ved Universitetet i Oslo».

Vedtaket kommer som et resultat av Integreringsforliket og anmodningsvedtaket som ble gjort i desember 2015. Der står det at «Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn etter mal fra måten dette gjøres ved norske utdanningsinstitusjoner.»

Den nye regjeringen har også tatt dette inn i sin plattform, hvor det står at de vil «følge opp etableringen av en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere». Det er særlig Venstre som i flere år har hatt dette som en av sine flaggsaker.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, er glad for bevilgningen som er gitt. Han mener at dette er en viktig sak for universitetet.

- Universitetet i Oslo har gjennom Det teologiske fakultet landets fremste fagmiljø på dette feltet. Vi ser det som en naturlig del av vårt samfunnsoppdrag å svare på utfordringen vi nå har fått, sier han.

Bevilgningen kommer som en økning av universitetets årlige rammetilskudd, og skal forvaltes av Det teologiske fakultet. Bakgrunnen er at fakultetet allerede i en årrekke har drevet med forskning og utdanning innenfor interreligiøse studier, med vekt på islam og kristendom.

- Fakultetet har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mastergrad for religiøse ledere, samt egne studieprogram i islamsk teologi. Nå har vi fått rammene vi trenger for å igangsette arbeidet, sier studiedekan Oddbjørn Leirvik ved Det teologiske fakultet.

Fakultetet har siden 2007 jevnlig tilbudt kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet». Kurset har samlet ledere med utenlandsk bakgrunn fra en rekke ulike trossamfunn. I tillegg har fakultetet en bachelor- og mastergrad i religion og samfunn. Mastergraden har siden 2011 tilbudt spesialisering i islamsk teologi og religionsfilosofi.

Powered by Labrador CMS