(Ill.foto: Karine H. Henriksen)
(Ill.foto: Karine H. Henriksen)

Sterk nedgang i tallet på ledige stillinger

Tallet på ledige stillinger i 4. kvartal 2015 gikk ned med 10 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Oljenæringen hadde en nedgang på hele 78 prosent. For industrinæringen var det en nedgang i tallet på ledige stillinger på 29 prosent i den samme perioden melder SSB.

Publisert

I 2015 var det 47 300 ledige stillinger. Det er 5 400 færre enn i det samme kvartalet året før.

I tråd med nedgangen i tallet på ledige stillinger gikk prosentdelen ledige stillinger ned fra 2,0 prosent i 4. kvartal 2014 til 1,6 i samme kvartal 2015.

Sterk nedgang i olje, gass og forretningsmessig tjenesteyting

I industrinæringen gikk tallet på ledige stillinger ned med 700 fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015, dette svarer til en nedgang på 29 prosent.

I næringen for bergverksdrift og utvinning, som er dominert av olje- og gassverkene, gikk tallet på ledige stillinger også dette kvartalet sterkt ned, med 78 prosent. Næringen har hatt en nedgang helt siden 4. kvartal 2012, fra 2000 ledige stillinger da til 200 i samme kvartal i 2015.

I næringen for forretningsmessig tjenesteyting gikk tallet på ledige stillinger ned med 2 500 fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015. Dette svarer til en nedgang på 30 prosent. Videre ble det 1 900 færre ledige stillinger i helsetjenester, noe som tilsvarer en nedgang på 33 prosent.

Oppgang i varehandel og offentlig administrasjon

I varehandelen var det 5 400 ledige stillinger i 4. kvartal 2015. Dette var en oppgang på 1 300, eller 33 prosent, fra samme kvartal året før, men da var tallet på ledige stillinger noe lavere enn det som har vært normalt for næringen.

I offentlig administrasjon var det 3 700 ledige stillinger, 1 000 flere enn i forrige kvartal. Dette svarer til en oppgang på 37 prosent.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS