Tove Selnes (t.v.), styreleder i HR Norge, og prisvinneren Siri Kalvig.

- Jeg setter utrolig pris på en slik anerkjennelse

Siri Kalvig er vinner av HR Norges lederpris i 2021.

- Hun har kombinert vitenskap og gründer-ånd i hele sin karriere og ikke vært redd for å ta fatt på helt nye roller og utfordringer. Dette er lederegenskaper som Norge vil trenge mye av i tiden fremover, lyder utdrag fra juryens begrunnelse.

HR Norge deler hvert år ut «HR Norges Lederpris». Prisen er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. I fjor gikk prisen til assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.

- Ledelse handler om å vise vei, skaffe til veie ressursene som skal til og mobilisere den gode kraften som ligger i oss mennesker. For å vite hvor man skal, trenger man faktabasert kunnskap og helhetsforståelse. For å bygge ressurser trenger man gründere og personer som bringer ord til handling. Men ordene har også kraft, ikke minst når det skal mobiliseres for oppslutning for krevende felles mål – og mål som krever endring og som kanskje også gjør litt vondt. Årets prisvinner har alt dette i seg, og det i tillegg innenfor et område som defineres som avgjørende for vår felles fremtid, sier Tove Selnes, styreleder i HR Norge.

Vitenskap og dyp kunnskap kombinert med handlekraft som grunder har gitt Siri Kalvig en posisjon hun bruker godt i det offentlige rom for en viktig sak for vår felles fremtid nemlig klimaet. Hun har et brennende engasjement for klimasaken og har laget flere nasjonale kampanjer for å spre kunnskap og bevissthet rundt klimaproblematikken.

- Jeg har alltid hatt et sterkt engasjement for miljøsaken og vil bruke drivkraften min til å få til endringer til det bedre. ‘Evnen forplikter’ har blitt et slags slagord for meg. Det handler om å få ansatte til å bruke sitt fulle potensial gjennom å gi ansvar og motivere. Jeg setter utrolig stor pris på å få en slik anerkjennelse som denne prisen representerer.

Finans og investeringer som verktøy

I dag leder Siri Kalvig statens klimainvesteringsselskap Nysnø, som investerer i fremtidens løsninger for klimakrisen. Som leder for Nysnø fortsetter Siri klimakampen, men nå med finans og investeringer som verktøy for å være med å snu kapitalstrømmen mot en utvikling i tråd med Paris-målene.

Årets prisvinner har en bunnsolid faglig bakgrunn. Hun har studert fysikk og astrofysikk ved Universitetet i Oslo, og meteorologi ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB). Ved UiB tok hun hovedfag i 2005. I 2014 fullførte hun doktorgraden i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger.

- Hun setter virksomhet og kolleger først. Hun er god på lederskap. Hun er god på å balansere leder- og styreoppgaver godt, og hun er ikke redd får bruke det faktum at hun er kjendis, men hun forvalter det på en flott måte, og bruker det som en døråpner til å skape muligheter. Ledelse handler om å få noe til å skje; nå resultater, på en måte som er bra både for virksomhet, ansatte og samfunn. Det har hun så til de grader, mener juryen.

Juryen består av styret i HR Norge:

  • Tove Selnes, Konserndirektør People i Storebrand
  • Helle Øverbye, Stabsdirektør for mennesker og teknologi, Innovasjon Norge
  • Gro Gotteberg, Chief People Officer, Group People, DNV-GL
  • Geir Haugstveit, HR direktør, OsloMet
  • Olav Hypher, Organisasjonsdirektør, NRK

HR Norges Lederpris - Juryens begrunnelse:

HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom det gode lederskap og gode resultater.

Ledelse handler om å vise vei og om å skaffe ressursene som skal mobilisere den gode kraften som ligger i oss mennesker. For å vite hvor man skal, trenger man faktabasert kunnskap og helhetsforståelse. For å bygge ressurser trenger man gründere og mennesker som bringer handling til ord. Men ordene har også en kraft, ikke minst når det skal mobiliseres for oppslutning til et krevende felles mål – et mål som krever endring og som kanskje gjør litt vondt.

Juryen er imponert over hvordan vinneren har kombinert vitenskap og gründer-ånd gjennom hele sin karriere, og ikke vært redd for å ta fatt på nye roller og utfordringer. Dette er lederegenskaper som Norge vil trenge mer av i tiden fremover, og vi opplever vinneren som en tydelig og inspirerende rollemodell.

Denne koblingen – mellom kommunikasjonsferdigheter, praktisk relasjonelt lederskap, og en solid verdiforankring noe av det viktigste for å skape en god leder.

Årets prisvinner har alt dette i seg, og det i tillegg innenfor et område som defineres som avgjørende for vår felles fremtid.

Vitenskap og dybde kunnskap kombinert med handlekraft som gründer har gitt årets prisvinner en posisjon hun bruker godt for å fremme en viktig sak for vår felles fremtid, nemlig klimaet.

Hun startet sin karriere som værpresentatør på TV2. Sammen med TV2 startet hun det som etter hvert ble det internasjonale ledende værvarslingselskapet StormGeo. Hun har et brennende engasjement for klimasaken og hun har laget flere nasjonale kampanjer for å spre kunnskap og bevissthet rundt klimautfordringene.

I dag leder hun statens klimainvesteringsselskap Nysnø som investerer i fremtidens løsninger for klimakrisen. Som leder for Nysnø fortsetter hun klimakampen, men nå med finans og investeringer som verktøy for å være med å snu kapitalstrømmen mot en utvikling i tråd med Paris-målene.

Årets prisvinner har en bunnsolid faglig bakgrunn. Hun har studert fysikk og astrofysikk ved Universitetet i Oslo, og meteorologi ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. I 2014 fullførte hun doktorgraden i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Hun ble «allemannseie» da hun sto i front for samarbeidet mellom Storm og TV2, som på mange måter revolusjonerte formidlingen av noe vi alle er interessert i – og som mange av oss er avhengige av kunnskap om, nemlig været.

De som har hatt gleden av å jobbe med henne, eller se henne i arbeid, beskriver henne som uredd, unik og uselvisk. Hun rekrutterer dyktige folk og lar dem blomstre. Hun er inkluderende og ikke redd for å la andre ta plass.

Hun setter virksomhet og kolleger først. Hun er dyktig på lederskap. Hun kan balansere leder- og styreoppgaver godt, og hun er ikke redd for å bruke det faktum at hun er kjendis, men hun forvalter det på en flott måte og bruker det som en døråpner til å skape muligheter.

Ledelse handler om å få noe til å skje, til å nå resultater på en måte som er bra både for virksomhet, ansatte og samfunn. Det har hun så til de grader.

Hun vant Venstres miljøpris i 2008.Hun ble tildelt årets fagpris under Gullruten 2009 for «sin faglige styrke, og formidlingen av sitt fag på flere plattformer».

Nå kan hun også legge til HR Norges Lederpris på CV-en sin!

Powered by Labrador CMS