Det er i år en betydelig høyere andel SMBer som ser en bredere verdi i digitalisering – som bedre tilbud til kundene, bedre styringsinformasjon og nye forretningsmuligheter – enn i fjor.
Det er i år en betydelig høyere andel SMBer som ser en bredere verdi i digitalisering – som bedre tilbud til kundene, bedre styringsinformasjon og nye forretningsmuligheter – enn i fjor.

Omstillingsdyktige bedrifter i en utfordrende tid

Norske små og mellomstore bedrifter (SMB) ser på fremtiden med usikkerhet. Selv om 1 av 3 SMBer forventer svakere resultat i år enn i fjor, er det kun 1 av 10 som frykter å måtte redusere antall ansatte. 1 av 10 bedriftsledere tror, eller er usikre på, om virksomheten deres kan gå konkurs.

- Vi er positivt overrasket over hvordan bedriftsledere evner å tilpasse seg forholdene. De tar grep for å stabilisere og sikre driften. Det bidrar til å trygge både arbeidstakere og lokalsamfunn, sier Kristen Elstad, partner i BDO og leder for selskapets SMB-satsning.

Rådgivnings- og revisjonsselskapet spør i det årlige SMB-barometeret hele 1200 små og mellomstore bedrifter over hele landet om deres utsikter innen marked og økonomi, bærekraft og digitalisering. Årets resultater ble lansert tirsdag 24. januar.

Uro globalt gir konsekvenser lokalt

- Mange små og mellomstore bedrifter opplever at uforutsigbare rammevilkår, økte kostnader og redusert etterspørsel hindrer positiv utvikling, sier Martin Aasen, administrerende direktør i BDO.
- Mange små og mellomstore bedrifter opplever at uforutsigbare rammevilkår, økte kostnader og redusert etterspørsel hindrer positiv utvikling, sier Martin Aasen, administrerende direktør i BDO.

- Det som bekymrer SMBene mest kan i stor grad knyttes til konsekvensene av global uro, sier Martin Aasen, administrerende direktør i BDO Norge.

Krig i Ukraina, utfordringer med råvaretilførsel, økte kostnader på varer og energi, samt frykt for global resesjon, er alle faktorer som får eller kan få følger selv for de mindre aktørene i norsk næringsliv. Mer enn 6 av 10 mener økte kostnader på innsatsfaktorer og økte energipriser vil hindre positiv utvikling de neste 12 månedene.

Uforutsigbarhet hindrer vekst

Men det er ikke bare konsekvensene av den globale uroen som bekymrer landets SMBer. 49 prosent av de spurte oppgir usikkerhet rundt rammevilkår som hinder for positiv utvikling. Dette er en voldsom økning fra i fjor, da 33 prosent oppga det samme. 1 av 3 trekker også frem omfattende rapporteringskrav som et hinder for vekst i 2023.

- Forutsigbarhet er en nødvendighet for effektiv drift og videre vekst, og i vanskelige perioder er det spesielt viktig. Hyppige og uventede endringer i rammevilkår er ødeleggende, sier Aasen.

1 av 3 tror på dårligere resultat i 2023

- I fjor så vi at de aller fleste var optimistiske med tanke på omsetningsutviklingen de neste årene. I år er den store optimismen snudd, sier Elstad, og viser til SMB-barometeret:

- 1 av 4 virksomheter venter nedgang i omsetningen i 2023, som er vesentlig flere enn i fjor. Nesten halvparten mener omsetningen vil være uendret, men disse tror likevel resultatet blir dårligere. Dette skyldes særlig høyere rente, økte innkjøpskostnader og energipriser.

Mindre bærekraftstiltak i trange tider

Målingene på SMBenes arbeid med bærekraftig utvikling viser en nedgang blant virksomhetene som gjennomfører eller skal gjennomføre bærekraftstiltak. Under halvparten av virksomhetene gjennomfører tiltak – og andelen som har tiltak er høyest hos de større virksomhetene.

- SMB-barometeret 2023 gir grunnlag for både optimisme og bekymring for bærekraftig utvikling i små og mellomstore bedrifter i Norge. Optimisme, fordi flere ser at bærekraft skaper bedre lønnsomhet og nye forretningsmuligheter. Bekymring, fordi færre SMBer gjennomfører eller planlegger gjennomføring av bærekraftstiltak det kommende året, og fordi langt flere oppgir økonomi som årsak til manglende tiltak, sier Gro Hovde Fiksdahl, leder for bærekraftig forretningsutvikling i BDO.

- Vi tror de som lykkes i å beholde eller styrke arbeidet med bærekraft gjennom usikre tider blir vinnerne i et lengre perspektiv.

BDO har spurt 1200 små og mellomstore bedrifter over hele landet om deres utsikter innen marked og økonomi, bærekraft og digitalisering.
BDO har spurt 1200 små og mellomstore bedrifter over hele landet om deres utsikter innen marked og økonomi, bærekraft og digitalisering.

Flere ser verdi i digitalisering

SMB-barometeret viser at færre virksomheter planlegger å gjennomføre eller gjennomfører digitaliseringstiltak i år sammenlignet med 2022, men det er en økning i måling og rapportering av de tiltakene som gjennomføres. SMB omfatter alt fra veldig små bedrifter til mellomstore og mer komplekse organisasjoner, og det er fortsatt de største virksomhetene som digitaliserer mest.

- Digitalisering handler først og fremst om å bruke teknologi til å redusere manuelle eller tidkrevende arbeidsoppgaver. Virksomheter som iverksetter digitaliseringstiltak forventer i hovedsak å effektivisere, understøtte og forenkle arbeidsprosesser ved hjelp av IT-løsninger, sier Marianne Rygvold Karlsen, partner og leder for Digital i BDO.

Undersøkelsen viser samtidig at det i år er en betydelig høyere andel SMBer som ser en bredere verdi i digitaliseringen – som bedre tilbud til kundene, bedre styringsinformasjon og nye forretningsmuligheter – enn i fjor.

- Mer systematiske prosesser og større bredde i tiltakene viser en økt digital modenhet hos landets små og mellomstore bedrifter, avslutter Rygvold Karlsen.

(BDO/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS