Konferansegjester i Trondheim Spektrum skal sitte med god avstand til hverandre.
Konferansegjester i Trondheim Spektrum skal sitte med god avstand til hverandre.

Trygge konferanser med ny smittevernveiledning

Standard Norge har sammen med Bransjegruppen for store innendørs arrangementer utviklet en smittevernveiledning for konferanser og kongresser.

- Den blir et nyttig verktøy for arrangører i lang tid framover, mener sikkerhetssjef i Trondheim Spektrum, Terje Stewart Marriott.

Veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og tar for seg generelle tiltak og rutiner for godt smittevern, som avstand og renhold, og spesifikke tiltak for konferanser og kongresser, som å legge til rette for kontaktløs betaling og separate inn- og utganger.

Veiledningen er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Bransjegruppen for store innendørs arrangementer. Den er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv.

Sikkerhets- og beredskapssjef i Trondheim Spektrum , Terje Stewart Marriott.
Sikkerhets- og beredskapssjef i Trondheim Spektrum , Terje Stewart Marriott.

Nyttig verktøy for arrangører

Denne veiledningen vil gjøre det enklere for arrangører å planlegge trygge konferanser og kongresser, mener sikkerhets- og beredskapssjef i Trondheim Spektrum , Terje Stewart Marriott. Han har sittet i gruppen som har utviklet veiledningen, sammen med kolleger fra Grieghallen i Bergen, Oslo Spektrum og Norges varemesse i Lillestrøm.

– At vi som sikkerhetsansvarlige, som til daglig har ansvaret for å gjennomføre ulike smitteverntiltak, har bidratt med praktiske tilnærminger i veiledningen, vil forhåpentligvis gjøre den enkel å bruke for arrangørene, sier Marriott.

Han tror veiledningen vil være et nyttig verktøy for arrangører av konferanser og kongresser lenge.

– Til tross for at det nå går riktig vei med tanke på smitte og vaksinering, må vi fortsatt regne med at vi skal arbeide med smitteverntiltak i relativt lang tid framover, sier Marriott.

Kan bruke merket «Trygg konferanse»

Virksomheter som forplikter seg til å følge reglene og gjennomføre tiltakene som er beskrevet i smittevernveiledningen, kan bruke merket «Trygg konferanse». Denne merkeordningen er etablert for alle bransjene som har utviklet smittevernveiledninger i samarbeid med Standard Norge.

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sa assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk da Standard Norge fikk oppdraget i august 2020.

Fakta

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Trondheim Spektrum er en flerbruksarena for idrett, kultur og næringsliv. Foruten breddeidrett benyttes hallene til blant annet kurs, seminarer, kongresser og messearrangement, for eksempel arrangeres fiskeoppdrettsmessen Aqua Nor og fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim Spektrum.

Norsk Hurtigspesifikasjon for smittevern

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19) beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. Bygg og anlegg, konsertarrangører, serveringsbransjen og detaljhandelen er blant bransjene som har utviklet smittevernveiledninger i samarbeid med Standard Norge. Det er også utviklet en egen smittevernveiledning for varemesser.

NHS C19012:2021 Norsk Hurtigspesifikasjon for smittevern for konferanser og kongresser kan lastes ned fra Standard Norge.

(Standard Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS