6 av 10 studenter sier i fersk undersøkelse at de har følt seg mer ensom under pandemien.
6 av 10 studenter sier i fersk undersøkelse at de har følt seg mer ensom under pandemien.

6 av 10 studenter mer ensomme

En fersk undersøkelse viser urovekkende funn om norske studenters mentale helse.

Tallene kommer fram i en ny undersøkelse Sentio har gjort for Frende Forsikring.

- Over 1000 studenter over hele landet er spurt og 60 prosent sier at de har kjent seg mer ensomme enn tidligere gjennom koronatiden. Det er alvorlig og noe vi må ta på alvor, sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven.

Flere skumle funn

Økt ensomhet er ikke det eneste undersøkelsen viser om endringer siden pandemiens start. Slik svarer studentene:

  • 55 prosent har følt mer usikkerhet
  • 45 prosent har følt mer håpløshet
  • 1 av 3 har følt seg mer fortvilet
  • 1 av 3 har følt på økte psykiske helseutfordringer
  • 1 av 4 har følt seg mer redde
  • 63 prosent er bekymret for å bli langvarig syk
  • 57 prosent er mer bekymret for økonomien sin(Kilde: Frende Forsikring / Sentio)

Etterlyser hjelpetilbud med lav terskel

- De unge har hatt store utfordringer, men samtidig vet vi at mennesker tåler og overvinner utfordringer med tid og noen ganger hjelp. Vi må ta situasjonen på alvor for de unge, samtidig som vi ikke svartmaler framtiden, sier fagansvarlig psykolog Oshadie Samarkoon i den digitale helsetjenesten Eyr.

Hun sier det var lite fokus på de unges utfordringer i starten av pandemien, men at søkelyset nå rettes mer mot dette.

- Begrensningene for de unge var store. De fikk begrenset sine sosiale muligheter og måtte kanskje ta andre utdanningsvalg. Det blir viktig å følge opp de unge framover og at det finnes et lavterskeltilbud for å få hjelp. Tradisjonelt har psykisk helse blitt håndtert innenfor helsevesenet på en måte som gjør at du skal være ganske syk for å få hjelp. Fremover vil det være viktig å normalisere behovet for støtte, sier hun.

Da sier psykologen at det vil være enklere å søke hjelp tidligere og sørge for at støttetilbudet finnes på ulike arenaer.

Mindre fysisk aktivitet

En annen fersk Frendeundersøkelse utført av Norstat viser at unge mellom 18 og 29 år trener mindre, har lagt på seg, blitt mer skeptisk til folk rundt seg, blitt mer bekymret, mer stresset og mindre tålmodig i løpet av pandemien.

- Det påvirker psyken vår hvis vi ikke trener, skuler mer på andre, bekymrer oss mer eller stresser mer. Det blir en ond sirkel og jeg tenker at funnene her har åpenbare sammenhenger, sier Skjerven i Frende.

- Vi vet at det kan være skadelig å være ensom over tid, spesielt ved at du kan begynne å tenke annerledes om andre, sier psykolog Oshadie Samarkoon i den digitale helsetjenesten Eyr.

De spurte mellom 18 og 29 år har slitt betydelig mer enn landsgjennomsnittet under pandemien, viser Frendeundersøkelsen utført av Norstat.

Treningen lider mest

Det nordmenn i alle aldre har kjent mest på er mindre aktivitet, mer stillesitting og noen ekstra kilo på kroppen.

- Det er svært uheldig, og noe vi må prøve å få gjort noe med. Mer tid i sofaen går ikke bare utover den fysiske formen, litt aktivitet hver dag er også utrolig viktig for den mentale helsen vår, sier Frende-legen.

Hjernen kan lure deg

Han ber både yngre og eldre jobbe aktivt med bekymringene sine, fremfor å la dem vokse seg store.

- En bekymring blir større i hodet hvis den får tid til å vokse. Jobb med dem, snakk med noen om det du tenker på eller ta kontakt med lege eller psykolog hvis du ikke kommer det ut av det, sier Helge Skjerven.

(Frende Forsikring/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS