(Foto: Terje Heiestad/Kompetanse Norge)
(Foto: Terje Heiestad/Kompetanse Norge)

Rekordstor interesse for opplæring på jobben

Det ble søkt om nesten 360 millioner kroner i støtte fra Kompetansepluss denne vinteren. Det er ny rekord for tilskuddsordningen, som deler ut penger til kurs i arbeidslivet og frivilligheten.

Publisert

– Interessen for Kompetansepluss viser at dette er en ordning som er ønsket og at behovet for opplæring er stort. Det sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I alt ble det sendt inn godt over 1200 søknader med ett eller flere ulike kurs. Også dette er ny rekord.

Kompetansepluss gir støtte til kurs for dem som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter, blant annet personer som er spesielt utsatt når roboter og annen teknologi stiller nye krav på arbeidsplassen.

Et stort behov i arbeidslivet

Den internasjonale undersøkelsen PIAAC, viste blant annet at 480 000 voksne i Norge har svake ferdigheter i regning.

– Stadig flere ser at læring på arbeidsplassen er avgjørende for å henge med i dagens arbeidsmarked, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge som forvalter støtteordningen.

Kompetansepluss skiller seg fra annen opplæring gjennom at kursene i grunnleggende ferdigheter er knyttet opp mot arbeidsoppgavene til den ansatte.

– Disse kursene er viktig for den daglige driften og styrker tilknytningen de ansatte har til arbeidslivet. Ikke minst blir de ansatte bedre i stand til å ta videre utdanning, slår Lund fast.

Stortinget bestemmer de endelige rammene for tilskuddsordningen, og svar på søknadene vil komme i annen halvdel av januar.

Fakta om Kompetansepluss:

• Over 70 000 voksne i Norge har så langt fått glede av Kompetansepluss.

• Kompetanse Norge forvalter tilskuddsordningen, som deler ut penger til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk.

• Kompetansepluss skal bidra til at flere voksne kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

• Det er dokumentert at ordningen fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

• Sju millioner kroner er øremerket til bruk i samiske språkforvaltningskommuner.

Powered by Labrador CMS