colourbox_teamarbeid
colourbox_teamarbeid

Slik presterer teamet best

Åpen dialog er en av de viktigste nøkkelfaktorene i et høypresterende team, ifølge en ny avhandling fra Luleå Tekniska universitet.

Publisert

Et høypresterende team kjennetegnes av at det både er effektivt og utholdende. I en ny studie har Peter Larsson ved Luleå tekniska universitet studert to slike team nærmere.

Likhet i egenskapene

Larsson så nærmere på to arbeidsteam innen informasjons- og kommunikasjonsbransjen, og kom frem til at de hadde flere like egenskaper, skriver chef.se:

Først og fremst, la begge vekt på tett oppfølging:

Det ene teamet hadde personlige utviklingssamtaler hver tredje uke, mens det andre hadde oppfølgingssamtaler annenhver uke.

Målorientering og kommunikasjon

Andersson kom også frem til at de to gruppene var svært målorienterte, og at de hadde en tydelig kommunikasjon innad:

Personene i gruppa kunne argumentere åpent og tillitsfullt med hverandre, og var hele tiden åpne for nye løsninger og ideer.

Frihet og selvstendighet

I begge teamene ble hver enkelt person gitt frihet til å handle, og til å legge frem forslag til hvordan det felles målet skulle nås.

Siden medarbeiderne hele tiden praktiserer åpen kommunikasjon, er det enklere å opprettholde selvstendig arbeid, skriver chf.se.

Tett oppfølging, en åpen dialog og en sterk målorientering var altså de tre viktigste nøkkelegenskapene Peter Larsson kom frem til i sin studie.

(Chef.se)

Powered by Labrador CMS