Teknisk-tegning-CB3288602
Teknisk-tegning-CB3288602

Flere studenter velger fagskole

Tilstandsrapporten for fagskolene for 2014 viser at antall fagskolestudenter har økt litt. Nå er det over 16 000 fagskolestudenter, en økning på 1,3 prosent fra 2013. Til sammen var det over 5 500 studenter som fullførte en fagskoleutdanning i fjor.

Publisert

Innenfor fagområdet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag er 94 prosent av studentene menn, og innen fagområdet helse-, sosial- og idrettsfag er det 91 prosent kvinner.

Fagskolesektoren består av 103 fagskoler som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. For fjerde år på rad publiserer Kunnskapsdepartementet en egen tilstandsrapport for fagskolene, som kan fortelle oss hvordan det står til med skolene.

Det er mange private fagskoler, i motsetning til de andre nivåene i det norske utdanningssystemet. Kjønnsfordelingen innenfor de ulike fagområdene følger tradisjonelle mønstre. De mannlige studenten dominerer de tekniske utdanningene, mens de kvinnelige studentene dominerer helse- og omsorgsfagene.

Det er realtivt stor aldersspredning blant fagskolestudentene, halvparten er udner 30 år og en fjerdedel er over 36 år. Noe som underbygger at fagskoleutdanning både er attraktivt som førstegangsutdanning og som videreutdanning senere i livet.

I 2014 har fagskolene, fylkeskommunene, arbeidslivets parter, fagskolestudentene, departementet og andre vært engasjert i arbeid knyttet til Fagskoleutvalget. Utvalget leverte sin rapport NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg, og fremmet til sammen 49 forslag til tiltak som retter seg mot myndighetene, fagskolene og arbeidslivet. Departementet arbeider nå med melding til Stortinget basert på utredningen fra fagskoleutvalgets utredning.

I tillegg har en ekspertgruppe vurdert regulering, tilsyn og kontroll med private høyskoler og fagskoler. Denne ble sendt på høring med frist 1. juni 2015.

Økt oppmerksomhet på fagskolene som et selvstendig utdanningsnivå, gjennom for eksempel arbeidet til Nasjonalt fagskoleråd, publisering av statistikk fra DBH-Fagskolestatistikk (DBH-F) og rapporten fra Fagskoleutvalget (NOU 2014:14), bidrar alle til utvikling i sektoren.

(Kilde: Regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS