Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Gode nettverk er viktig for karrieren

At du kan skaffe deg jobb gjennom nettverk er allmennt kjent, men hvordan skjer det i praksis?

Publisert

Det heter seg at mange får jobb gjennom nettverk, og det stemmer nok, men hvordan skaffer du deg et nettverk – og hvordan bruker du nettverket ditt for å få jobb?

Dette temaet har har sosialantropolog Caroline Tovatt forsket på. Hun skrev avhandlingen ” Erkännandets Janusansike - Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer” da hun tok doktorgraden på temaet ved Linköpings universitet. Tovatt har sett på de ikke-formaliserte sidene av rekrutteringen og særlig hva som gjør at noen får jobb gjennom sosiale nettverk – og at andre ikke gjør det.

Og for å foregripe konklusjonen litt: Å bygge solide nettverk handler i liten grad om å være god til å mingle. Et godt nettverk har både bredde og dybe. Å kjenne de riktige menneskene i de rette posisjonene betyr selvfølgelig en del, men skal nettverket hjelpe deg i karrieren må du bygge tillit.

Forskjell på nettverk

Hvor gode nettverk vi har er på sett og vis vår ”sosiale kapital”. Dette er ikke så avansert som det først kan høres ut til. Hvis du har gode venner og familie, så har du allerede en solid sosial kapital. Sannsynligheten er stor for at det var via dette basisnettverket du fikk din første sommerjobb. De var også dine viktigste rådgivere da du valgte studieretning. Derfor har sosial bakgrunn betydning, også i likestilte Norden. Hvis du har ressurssterke foreldre med høyere utdanning og bra nettverk, så har du en fordel. Foreldre, slekt eller venner kjenner noen og så starter ballen å rulle i riktig retning. De som ikke har dette nettverket har vanskeligere for å få sin første jobb.

Å bygge egne nettverk

Senere får vi flere inn i nettverket. Studievenner, venner og tidligere kolleger spiller en større rolle enn foreldre. Hvilket nettverk du får avhenger av mange faktorer, blant annet studievalg, fritidsinteresser, bosted, personlighet – hvor flink du er til å ta vare på både nytt og gammelt nettverk - og mye annet. Men sosial bakgrunn vil fortsatt ha en viss betydning, viser det seg. Hvordan vi bruker studietiden påvirkes av foreldrenes bakgrunn. Studenter fra akademikerfamilier er mer tilbøyelige til å bli fulltidsstudenter og engasjere seg i studentaktiviteter også på fritiden – og får dermed muligheten til å bygge et større nettverk innen akademia. De som er førstegenerasjonsakademikere har oftere jobber ved siden av.

Caroline Tovatt har blant annet intervjuet en gruppe akademikere som hadde jobber som lå på et lavere nivå enn de var utdannet til. Under studietiden hadde de jobbet mye ved siden av studiene, og hadde egnet liten tid til studentaktiviteter, utenom det rent faglige. Derfor hadde de færre sosiale relasjoner blant andre studenter. De fikk senere hard konkurranse fra medstudenter som hadde engasjert seg i studentforeninger, fått et stort nettverk blant andre studenter og fått praktisk erfaring fra sitt akademiske fagfelt.

Valg av studiested har også stor betydning for hvilket nettverk vi får. Et anerkjent studiested gir større mulighet til å bli kjent med ressurssterke personer som er bra å ha i sitt nettverk.

Nettverk bygger på tillit

Skal du ha nytte av nettverket, må folk ha tillit til deg. De må føle seg sikre på at det er trygt å anbefale deg til en arbeidsgiver. Hvis ikke vil det slå tilbake på dem selv. Hvis du anbefaler en person som viser seg å ikke være god nok, særlig hvis det er til en jobb hos din egen arbeidsgiver eller til noen i ditt eget nettverk, da mister du noe av den tilliten som du selv har bygget opp. Derfor anbefaler vi kun personer som vi stoler på.

Under overflaten

Mingling og overflatiske nettverk kan kanskje skaffe deg et jobbintervju eller nye kunder, noe som er bra i seg selv, men det er ikke disse nettverkene som anbefaler deg varmt til en ny arbeidsgiver. Caroline Tovatt tror heller ikke at det gir særlig uttelling å melde seg inn i en forening bare for å bli kjent med innflytelsesrike mennesker. Derimot, hvis du engasjerer deg og gjør en god jobb for foreningen, og får vist at du er en dyktig medspiller, da stiller saken seg annerledes. Du kan få anerkjennelse og respekt når andre ser at du viser ekte engasjement og tar ansvar. Da framstår du som en person som man kan anbefale til andre.

Men poenget er at du kan ikke tvinge fram et solid nettverk. Det er en dårlig idé å si til en arbeidsledig at vedkommende må skaffe seg et nettverk. Det er ikke slik det fungerer.

Vær deg selv

Folk flest vurderer ikke sitt sosiale nettverk ut fra et karrieresynspunkt. Tvert imot er vi kanskje for forsiktige med hensyn til å be om hjelp, fordi vi ikke vil sette vennskapet på spill.

Men hvis man er i starten av karrieren og skal skaffe seg et nettverk. Hva gjør man? Finn en nisje der dine erfaringer, kompetanse og personlighet fungerer. Da er det større sannsynlighet for at du får vist fram sider ved deg selv som gjør at folk får tillit til deg og vil anbefale deg til jobber.

Powered by Labrador CMS