Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Er det bare sjefen som får ha med seg hund på jobben?

UKENS HR-DILEMMA: På jobben min har hun som er daglig leder med seg hunden på kontoret nesten daglig. Hun er en av grûnderne i virksomheten, og det er nok ingen av oss andre i ledergruppa som har tenkt at vi skal stille spørsmål ved dette. Nå har en ny medarbeider tatt opp med meg om det er greit at han også tar med seg hunden sin på jobb siden arbeidsdagene ofte er lange, og hunden er hjemme alene. Jeg sa at jeg måtte forhøre meg litt før han får svar. Personlig syns jeg ikke noe om at arbeidstakerne har med seg hund på jobb, og jeg mener det er mange gode grunner for å si nei. Må imidlertid innrømme at jeg syns det er litt vanskelig å ta opp denne saken siden det gjelder vår øverste leder.

Publisert

Trivelig eller irriterende?
Hvis du vet at kollegaene dine liker hunder, så er nok det å ha med hund på jobb veldig kjekt. Flere har kanskje hund selv, og det blir mange gode hunde-samtaler. Mange hevder også at hund på jobb er med på å skape god stemning, at det reduserer stress og bidrar positivt til arbeidsmiljøet.

Vi vet imidlertid også at mange irriterer seg over kollegaer som har med seg hunden sin på jobb. De har sannsynligvis valgt og ikke ha hund selv, og tenker nok at hunden ikke har noe på jobb å gjøre. Noen er også redd for hunder, men syns det er vanskelig å si fra.

Hensyn til allergier
Stadig flere har allergier, også allergi mot hund. Hvis noen hos dere er allergisk så sier det seg selv at dere ikke kan ha hunder på jobb. Dere må derfor undersøke om noen i virksomheten har hundeallergi hvis dere i det hele tatt skal vurdere det videre. Har dere kunder, samarbeidspartnere eller andre som er innom lokalene deres er det viktig også å tenke allergi-hensyn overfor disse.

De konkrete arbeidsforholdene
Videre er det relevant å se på de konkrete arbeidsforholdene og arbeidssituasjonen. Sitter arbeidstakerne stort sett i kontorlandskap, eller har dere egne cellekontor? Det er stor forskjell på at hunden går fritt i et kontorlandskap eller om han ligger stille ved beina til sin eier på hennes kontor.

Hvis dere tillater at de ansatte har med seg hunden sin jobb så må dere også tenke at det kan bli flere hunder, for det er ikke rimelig å gjøre forskjell på folk. Hvordan vil det fungere hos dere hvis flere har med seg hunden sin på jobb?

Som regel vil det nok være enklest å si nei til hund på jobb. De fleste vil akseptere det som en ryddig ordning, og den må selvsagt gjelde for alle. Unntaket er gjerne i mindre virksomheter hvor flere har hund som hobby, og de derfor deler den livsstilen. Slike steder blir hund på jobb en del av kulturen, og ikke så lett å ta opp.

Når saken rammer øverste leder
Saken din har egentlig to dilemma i seg. Det ene om dere skal si ja eller nei til å ha med hund på jobb. Her må dere undersøke allergier, og også lodde stemningen blant de ansatte. Hva taler for og hva taler mot? Hva vil være den beste løsningen for dere?

Så er det andre dilemmaet at dette oppleves ekstra utfordrende å gå inn i fordi det så direkte berører øverste leder. Det er også her du må begynne, med å snakke med henne. Rutiner for hund på jobb må oppleves rettferdig, og det betyr blant annet likebehandling. Sannsynligvis forstår hun dette godt, og vil være enig i at dere må ta en vurdering som vil få konsekvenser for alle.

Det er viktig at dialogen preges av respekt for at det kan være ulike meninger og følelser involvert.

Mine råd

Snakk med daglig leder. Hva tenker hun om at flere ønsker å ha med hund på jobb? Kan hende er det naturlig å gjøre en avklaring i ledergruppa?

Hvis dere kommer til at det ikke er ønskelig med hunder på jobb, så må også daglig leder forholde seg til dette.

Hvis dere kommer til at instillingen er positiv, så er det viktig også å involvere de ansatte. Hvordan er stemningen? Hva med allergier? Hvilke hensyn må tas? Hvordan legge best mulig til rette for at det skal fungere?

Lykke til!

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post ole (at )askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

- Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Powered by Labrador CMS