Frynsegoder.jpg
Frynsegoder.jpg

De 10 beste frynsegodene

For å sikre best uttelling kan det være smart å tilby noen få frynsegoder og heller gjøre dette skikkelig, det mener partner Erland Nørstebø i PwC.

Publisert

Fra Personal og Ledelse nummer 8/2011.

Erland Nørstebø i PwC.

Advokatfirmaet Price Waterhouse Coopers (PwC) har utarbeidet en liste over de ti beste godene for arbeidsgiver og ansatte. Partner Erland Nørstebø og hans kollegaer i PwC holder blant annet kurs innen temaet.

– I dag er de vanligste frynsegodene ofte firmabil, bedriftsidrett og trening generelt, telefoni og data, sier han.

Fleksibelt arbeidssted

Et arbeidsliv der teknologien ofte er arbeidsredskapet, har ført til at mange ansatte har mulighet å jobbe hjemmefra. Men er dette et frynsegode?

– Det spørs hvordan du definerer det. Spørsmålet er om arbeidsgiver betaler for at du bruker en del av ditt hus til din jobb. Hvis du får utstyr for å bruke på kontoret hjemme, som står permanent der, så er det et frynsegode. Grensegangen går mellom om du kun bruker det i jobb, eller om du også bruker det privat.

– Hjemmekontor handler mest om at du får fleksibilitet til å gjøre jobben der du oppholder deg. Det er klart et frynsegode at du ikke alltid må reise inn til arbeidsplassen. Fordelen er at dette er hverken skattepliktig for den ansatte eller innberetningspliktig for selskaper, forklarer Nørstebø.

Den generasjonen som kommer ut i arbeidslivet nå, er dessuten ikke bare opptatt av penger.

– Fritid ser ut til å ha et høyt fokus for disse. For oss i PwC er det viktig at vi får tak i de flinkeste menneskene. For å kunne tiltrekke og holde på de beste hodene, må vi tilby fleksibilitet i jobbsammenheng. Det handler om å tilpasse arbeidslivet til familielivet til de ansatte.

Lett å trå feil

Den største utfordringen i forhold til å tilby mange typer frynsegoder er kostnader knyttet til administrasjonen av disse.

– Det er mye enklere å betale ut lønn for arbeidsgiver. I det en ansatt skal ha firmabil, treningstilbud, firmaturer, firmahytte, pendlergodtgjørelse og telefonordninger så må dette håndteres.

Utgangspunktet for frynsegoder er en kombinasjon mellom det å spare skatt, avgifter og å øke motivasjonen hos de ansatte. Da må man ha et lite øye på de faktiske kostnadene.

– Her er det viktig at bedriftene ikke har tunnelsyn, for det er ofte her vi ser dem gå i fella. Man tilbyr mange ulike frynsegoder som man tror er skattefrie, så flyter det ut med manglene oppfølging og kontroll.

Etter bokettersyn kommer det da ofte krav om å betale mer i arbeidsgiveravgift, og de ansatte må betale mer i skatt.

– Det ender opp som en ekstrakostnad på toppen av frynsegodene.

Firmatur eller jobbtur?

Grensegangen mellom jobb-, firma- eller ferieturer er også finurlige. Nørstebø viser til en del oppslag i mediene i forbindelse med reiser til OL og VM.

– I mange av disse sakene ser vi at bedriften har spandert tur på kunder. Noen saker er i grenseland. Hvis en bedrift tar med seg 10 kunder på tur så trenger de ikke 20 ansatte med for å ta seg av kundene. Du vil kanskje få godkjent at to ansatte er på jobbtur. For de øvrige blir dette å regne som ferie, altså et frynsegode som skal innrapporteres. Her gjøres det ofte feil og der kan man få etterligning.

Pensjonsordninger

– Pensjonsordninger er et frynsegode, men regnes også som en del av lønnspakken – og det er lovpålagt. Grunnen til at vi ikke har listet det opp er kanskje fordi det ikke er så sexy, sier Nørstebø, som tilføyer at dette er et gode som alle omfattet av loven skal ha.

– Men også her kan det være noe å hente ved å utnytte ordningen innenfor lovens rammer.

Nørstebø tror vi vil se økt fokus på det i fremtiden, nå som pensjonsordningen er endret.

– Dersom man skifter jobb, og ikke har dette med i vurderingen, kan du ende opp med en dårligere totalpakke hos ny arbeidsgiver. Selv om fokuset har vært stort på dette området i lengre tid, er de unge og middelaldrene fortsatt for lite opptatt av dette.

– Dette vil nok endre seg etter hvert som folk forstår hvor mye det betyr for dem i fremtiden.

Vurder nytten

Som ansatt bør man tenke gjennom nytteverdien av frynsegodene.

– Det er fristende å takke ja til nye tilbud. Men her bør du tenke etter om dette er viktig, sett i forhold til en lønn som gir pensjonsgivende inntekt.

– Hvis du likevel er aktiv i et idrettslag, vil gratis trening ikke være så viktig. Har du en laptopp privat, så er en ny pc heller ikke så viktig. Bedriftshytte? Nei folk reiser så mye likevel. Da vil de kanskje heller ha lønn for å kjøpe seg ferien selv.

– På den annen side, hvis man likevel ville kjøpt seg frynsegodet på egen hånd kan det være verdt en runde med arbeidsgiver. Det er bedre å få dekket vaskehjelpen som et skattepliktig frynsegode, enn å betale vedkommende selv. I tillegg får du mer tid til familien.

Kan man si fra seg frynsegoder og kreve mer i lønn?

– I dag ser vi jo en mer individuell avlønning. Hvis bedriften vil beholde personen og vedkommende krever 20 000 mer i stedet for frynsegodene, så tror jeg vi vil se mer av det fremover.

Hva skal vi tilby?

Nørstebøs råd er å ta en gjennomgang av frynsegodene og ta stilling til hva dere trenger å tilby.

– Hvilken type ansatte har dere? Hva liker de ansatte å gjøre? Hvilken profil vil dere ha i fremtiden? Hva må dere tilby for å tiltrekke menneskene som har den rette kompetansen?

– Gjør en kost/nytte vurdering. Hvor mye administrasjon vil vi ha for å imøtekomme de ansatte? Min anbefaling må være at man heller reduserer antall frynsegoder, og satser skikkelig på de få man velger.

En annen årsak til at Nørstebø anbefaler færre frynsegoder er at det blir mindre å følge med på for bedriftene.

– I tillegg eksisterer det ofte mange unntak ved en del av frynsegodene. Det skal litt til for å henge med på regelverket hele tiden, avslutter Nørstebø.

Ti på topp!

Her får du PwC sin rangering av de mest fordelaktige og populære frynsegodene både for arbeidsgiver og for ansatte.

1. Utdanning

Hovedregelen er at utdanning sponset av arbeidsgiver er skattepliktig og at alle arbeidsgiverplikter må oppfylles. Unntaket er der det handler om vedlikehold av utdannelse, eller ved spesialregler om arbeidsgiverfinansiert utdanning. Sistnevnte gjelder utdanning som gir kompetanse som kan brukes i nåværende eller fremtidig jobb.

Dette dekkes skattefritt: Skolepenger, undervisningsutgifter, bøker, skrivemateriell, pendlerutgifter, kostpris/avskriving på hjelpemidler brukt i studiet.

2. Treningstilbud

Bedrifter kan skattefritt sponse bedriftsidrettslaget med: Drakter, treningsutstyr, utstyr i trimrom, kontingenter til serier og cuper, utgifter til trener, halleie osv. Grensen mot skattepliktig utstyr går der den ansatte kan ta med seg utstyret til privat bruk. Eksempler på hva som er privat er sykler som ansatte kan ta med hjem, joggesko eller lignende.

3. Firmaturer

Firmaturer er skattefrie og har ingen arbeidsgiverplikter dersom følgende er oppfylt: Alle ansatte eller en naturlig avgrenset gruppe, eksempelvis en avdeling, må få tilbud om å reise. (Det er ok å ta med ektefeller/partner/kjæreste).

Hvis det kun er et sosialt tiltak, uten faglig innhold, er reisen begrenset til to overnattinger. Reise utover det regnes som ferie og er skattepliktig.Turen må alene, og sett i sammen med andre velferdsgoder i bedriften, ansees som «rimelig».

4. Barnehage

Barnehage er skattefritt når arbeidsgiver er andelseier eller ved kapitalinnskudd disponerer reserverte plasser til ansatte. Det må foreligge vedtektsfestede rettigheter i forhold til antall plasser og innflytelse på driften.

Tilskudd til barnehage er skattefritt når tilskuddet maks er kr 3 000 i måneden, og at ansatte har egenbetaling som tilsvarer makspris. En differanse vil bli skattepliktig.

5. Aksjer og opsjoner

Vederlagsfrie aksjer eller aksjer til underpris regnes som skattepliktig for den ansatte fullt ut, med mindre:

1. Aksjetildelingen henvender seg til alle ansatte.

2. Det er en generell ordning i bedriften.

I disse tilfellene er 20 prosent eller inntil 1 500 kroner av rabatten skattefri. Hvis en ansatt kjøper 100 aksjer til 80 kr stykket og markedspris er 100 kr stykket, vil underprisen ligge på 2000 kroner. Skattefri rabatt er på 1 500 kroner. Den ansatte må da betale skatt av 500 kroner.

6. Forlenget tjenestereise

Hvis ansatte ønsker å bli igjen noen dager etter endt tjenestereise og arbeidsgiver dekker opphold og hjemreise, blir dette ikke skattepliktig dersom:

• Tjenestedelen av reisen varer i minst to døgn.

• Utvidelsen omfatter inntil to ekstra døgn.

• Arbeidsgiver ikke må betale mer for reisen med det utvidede opphold enn for en tilsvarende kortere ren tjenestereise.

7. Firmabil

Firmabil kan være en lukrativ løsning for noen ansatte. Her blir arbeidstaker skattlagt etter sjablon, uansett hvor store kostnadene til arbeidsgiver er.

Skattepliktig fordel settes til 30 prosent av listepris inntil 266 300 koner og 20 prosent av det overskytende.

8. Avis

Avis til ansatte er skattefritt forutsatt at de har et spesielt informasjonsbehov og i tillegg holder en dagsavis selv.

9. «HMS Frynsegoder»

Dette er goder som ikke nødvendigvis er skattemotiverte, men som har til hensikt å øke trivselen. Typiske goder vil være gaver innenfor fastsatte beløpsgrenser. Arbeidsgiver kan skattefritt dekke utgifter til kaffe, te, melk, juice, frukt og lignende for de ansatte. Så lenge de ansatte har en egenbetaling som dekker selvkost for råvarer, er kantinen også skattefri for arbeidstaker.

En firmahytte hvor alle ansatte har lik tilgang på bruk er også en skattefri gode så lenge det er minst ti ansatte (flere bedrifter kan også gå sammen om dette), og bruken synliggjøres gjennom vedtekter. Det bør foreligge en oversikt over faktisk bruk.

10. Fleksibilitet

Det å tilby fleksibilitet i arbeidet, eksempelvis ved bruk av hjemmekontor, gir ansatte stor grad av frihet og de får mer fritid. Selv om hjemmekontor i prinsippet ikke er en frynsegode som er skatte- eller avgiftsmessig gunstig, er dette listet opp da fleksibilitet i arbeidslivet stadig blir mer utbredt og verdsatt.

Hvis arbeidsgiver leier et rom hos den ansatte, eller betaler for utstyr som står fast på hjemmekontoret, vil andre skatte- og avgiftsregler slå inn.

Powered by Labrador CMS