Vi blir garantert bedre sammen

Ledernett har gått ut av tiden, nå har du funnet veien til hrmagasinet.no - det vil si HRmagasinets egen nettside. Vi hadde aldri fått til denne endringen uten veldig mye god hjelp fra svært mange mennesker.

Publisert

Siden midten av mai måned har jeg snakket med folk i alle slags posisjoner, alle slags stillinger, ulike jobber, på forskjellige steder i landet – og på veldig forskjellige måter.

Mange av dem har jeg aldri møtt fysisk, men har likevel fått en slags relasjon. Gjennom sommeren, og den ofte så arbeidskrevende august-måneden, har vi heldigvis tillatt oss å skru av stadig flere webkameraer for å komme noen skritt nærmere hverandre. Kjenne at vi er der – med hele oss.

Den endringen har vært nødvendig. Jobbene våre trenger det. Livene våre klarer seg ikke uten. Men det er nye veier vi skal gå, og vi skal gå dem sammen.

Poenget er at jeg underveis har luftet ideen om å la HRmagasinet overta for Personal og Ledelse for mange av dem.

Tilbakemeldingen har vært entydig. Dette grepet burde vi ta.

Endringen et faktum

Så da vi tok beslutningen om å la begrepene «personal» og «ledelse» gå ut av tiden, var det ikke på bakgrunn av et innfall der og da, men en prosess over noen måneder. Det er slik vi ønsker at viktige endringer skal være fundamentert – de skal ha klare mål om å resultere i et oppdrag som er tydeligere, synligere og kvalitetsmessig bedre.

Vårt oppdrag er å lage et magasin som hjelper deg som jobber med og for mennesker i organisasjoner. Det skal være til nytte, til inspirasjon og som motivasjon for deg som bruker hver eneste av dine arbeidsdager til å forbedre andres arbeidsdager. For deg som hjelper en leder til å skinne mer enn før, og som bidrar til å etablere et stødigere faglig grunnlag. Og til deg som er med på å tilrettelegge slik at organisasjonens medarbeidere kan styrke sin kunnskap, levere bedre resultater, lykkes med målene og bidra til at alle endringene og tiltakene dere gjør sammen virker slik det er forventet.

Hvordan snakke med leserne?

Vi har brukt mye tid på å finne ut av hvordan vi skal endre kursen for å modernisere et magasin med tanke på både innhold og design. Det finnes ingen fasit på dette heller. Hvordan «snakker» man med leserne i 2021? Hva vil de ha mer av, og mindre av? Hva trenger de i sine hverdager?

De eksakte svarene får vi ikke på en god stund, men underveis kan vi få ganske mange gode indikasjoner på hva som blir lest. Det hjelper nettsiden hrmagasinet.no oss med, her logges nett-trafikken og lesingen kontinuerlig som på en hvilken som helst annen webside. Alt innhold vi produserer og presenterer i magasinet vil også finne sin plass på nettet. Som abonnent, eller medlem i HR Norge, har du tilgang på alt.

Samtidig gir den oss bare svar på hva som smaker best av det vi faktisk serverer – denne typen tall og statistikk vil aldri gi oss noen tilbakemelding på om vi burde hatt andre saker og brukt tiden vår på helt andre temaer. Den typen feedback håper vi likevel at vi kan få, gjerne i form av direkte kontakt eller i diskusjonstråder på våre saker på LinkedIn eller Facebook.

Men etter å ha snakket med mange av dere, lyttet og forsøkt å forstå og tolke behovet, så har vi landet på denne miksen av innhold som du nå er i ferd med å bla deg gjennom.

Mye mer fagstoff

Vi har gitt mye av plassen til fagstoffet. Nye eksperter har sagt mer enn villig ja til å bidra fra sine områder. Andre er kjente stemmer og profiler, som Personal og Ledelse-leserne er blitt kjent med gjennom år.

I sum har vi et helt unikt galleri av fagpersoner fra flere ulike retninger enn noen gang tidligere.

HRmagasinet har fått en flying start mye takket være alle bidragsyterne. Flere står på trappa og venter på å få komme inn døra, og levere det man brenner for og det man så sterkt tror på.

Felles for dem alle – inkludert oss i HRmagasinet - er at vi ønsker å dele med oss av erfaringer, kunnskap, forskning og hverdagslige utfordringer. Alle dere som jobber i en eller annen HR-relatert funksjon, i en stor eller liten organisasjon, med strategiske eller konkrete oppgaver, skal finne noe som kan tenne et lite ekstra lys i en krevende hverdag.

Hverdager fulle av mangfold

I dette første nummeret møter du assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Han er det skrevet milevis av tekster om gjennom hele pandemien. Likevel tenker vi at det er andre sider ved hans utmerkede lederskap og tverrfaglige samarbeid som kan ha overføringsverdi – men da må noen også fortelle om dem.

Slike historier vil vi bringe, nettopp for å vise hvor mangesidig og sammensatt hverdagene er for de fleste av oss. Hvordan man evner å tenke, reflektere og utnytte sin kompetanse til det beste for andre mennesker.

For at vi skal få fram mangfoldet, forskjellene og de mange ulike måtene både å nærme seg og løse utfordringene, så er vi helt avhengig av din hjelp. Send oss tips, ønsker og spørsmål, så skal vi forsøke å svare etter beste evne og mulighet gjennom dette magasinet eller nettsiden vår.

Vi blir garantert bedre sammen.

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Powered by Labrador CMS