Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Kan diettgodtgjørelse være skattefritt på dagsreiser?

Fem vilkår må være oppfylt for at diettgodtgjørelsen på dagsreiser skal være skattefri.

Publisert

Veldig mange har jobber som medfører reisevirksomhet i større eller mindre grad. Det kan være håndverkere eller serviceteknikkere som stadig er ute på oppdrag, eller selgere som reiser rundt til kunder. Men også andre yrkesgrupper vil ha noen reiser i løpet av året. Spørsmålet er om man kan få skattefri diettgodtgjørelse eller ikke på disse dagsreisene?

Mat må man jo ha uansett, og i utgangspunktet er derfor kostnader til mat en privatutgift. Og dekning av private utgifter er i all hovedsak skattepliktig. Her finnes det imidlertid unntak. For at en arbeidstaker skal kunne motta skattefri diettgodtgjørelse på sine dagsreiser, er det fem vilkår som må være oppfylt:

  1. Arbeidstakeren må ha merkostnader til mat.
  2. Reisen må ikke være en del av arbeidstakerens normalarbeidssituasjon.
  3. Arbeidstakeren må være på en yrkesreise (minst 15 km og 6 timer fravær).
  4. Utbetaling må være innenfor Skattedirektoratets forskuddssatser.
  5. Legitimasjonskravene til reiseregning må være oppfylt.

Arbeidstakere som har reise som en del av sitt normale arbeid, for eksempel selgere og håndverkere, vil som alle andre yrkesgrupper ha utgifter til mat i løpet av arbeidsdagen. Disse utgiftene vil være en del av deres normale matkostnad og vil derfor ikke være en merkostnad de har. Yrkesgrupper som så å si alltid er på reise vil dermed ikke kunne motta trekkfri diett på sine dagsreiser.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre om en arbeidstaker har merkostnader og om arbeidet som utføres på reisen er en del av arbeidstakerens normalarbeidssituasjon. Det kan for eksempel være at arbeidstakere som kanskje ikke reiser fullt så ofte, men der det er forventet eller ligger naturlig til stillingen at det må påregnes en del reisevirksomhet, heller ikke vil anses å være i en merkostnadssituasjon. Her må det imidlertid foretas en konkret helhetsvurdering, og det er arbeidsgiver som er nærmest til å kunne uttale seg om hva som er normalsituasjonen til en arbeidstaker. Dette både med tanke på arbeidsoppgaver og reisemønster.

Det finnes også yrkesgrupper som har såkalt mobilt arbeidsted. Eksempler på mobilt arbeidssted er bil, buss, tog, fly eller skip som arbeidstakeren jobber om bord på, for eksempel som sjåfør, konduktør, flyger eller øvrig besetning. Arbeidstakere med mobilt arbeidsted er ikke i en merkostnadssituasjon og vil ikke kunne motta skattefri diettgodtgjørelse på sine dagsreiser.

Ledernetts ekspert på lønn:
Siviløkonom Marianne Lund jobber som rådgiver i Sticos AS med fagområdene lønn og personal.

Powered by Labrador CMS