Daglig leder i Randstad Care, Lars E. Jacobsen.

Landet ny gigantavtale om legebemanning

I over et tiår har Randstad Care bidratt til å holde hjulene i gang for norske helseforetak. Nå har spesialistselskapet inngått en ny avtale med de regionale helseforetakene om innleie av legespesialister.

– Dette er en viktig avtale for oss. Vi er selvsagt svært fornøyde med at vi, på bakgrunn av kvalitet og leveranser de siste 12 årene, nå får fornyet tillit og mulighet til å fortsatt bidra til å dekke helseforetakenes behov, sier daglig leder Lars E. Jacobsen i Randstad Care.

Den nye avtalen trådte i kraft 15. mars 2021, og innebærer at Randstad Care vil bistå helseforetak i samtlige av landets fire helseregioner også de kommende fire årene.

Kontinuitet og erfaring

Jacobsen mener det er flere avgjørende årsaker til at Sykehusinnkjøp nå har gitt Randstad Care fornyet tillit. Han peker blant annet til kvaliteten på tidligere leveranser og selskapets brede nettverk av legespesialister.

– Den viktigste faktoren er nok likevel at vi kan tilby erfaring og kontinuitet. Som den største aktøren i markedet har vi drevet med dette lenge, og kan nå fortsette som før. Dermed blir det «business as usual», med gode løsninger for både helseforetakene som har behov, og legespesialistene som jobber gjennom oss, sier han.

For helseforetakene betyr det videre samarbeidet at de fremdeles kan kontakte dedikert og spesialisert personell internt i Randstad Care, som forstår bestillingene og kan levere kandidater av høy kvalitet og med rett kompetanse.

Legespesialistene i selskapets nettverk beholder på sin side fleksibiliteten og friheten i sitt arbeid, og kan bidra som verdifulle ressurser der behovet er størst.

– Vi vet at mange legespesialister verdsetter muligheten til å jobbe på denne måten. Det videreførte samarbeidet med Sykehusinnkjøp er en unik mulighet, for både eksisterende leger i vårt nettverk og andre leger der ute som ønsker å knytte seg til oss, til å ha en fleksibel og variert arbeidsdag, sier Jacobsen.

Roser anbudsprosessen

Sykehusinnkjøp organiserer innkjøp av vikartjenester for å sikre bemanningen ved norske helseforetak. Avtalene har en ramme på potensielt fire år, og leverandørene velges ut basert på en grundig og gjennomgående anbudsrunde.

Leverandøren kvalifiseres på pris og kvalitet, og vurderes deretter ut ifra blant annet faktorer som erfaring og kompetanse, organisasjon, arbeidsmetoder og systemene som brukes. Basert på disse faktorene tildeles vinnerne av anbudsrunden en kvalitetsscore, som også avgjør prioriteringsrekkefølgen for forespørsler ved behov for bemanning.

Som ved forrige anbudsrunde scores Randstad Care høyt også denne gang.

– Da vi inngikk den forrige avtalen skrøt vi av anbudsprosessen Sykehusinnkjøp gjennomfører, og dette gjelder fortsatt. De ser på de mest relevante aspektene for å sikre høy kvalitet på leveransene, avslutter Jacobsen.

(Randstad Care/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS