Arbeid-natt
Arbeid-natt

Skiftarbeid går på helsen løs

Skiftarbeid kan være tøft. Å være på jobb når kroppen vil at det skal være natt, ha fri når alle andre er på jobb og til stadighet tilpasse søvnmønsteret til endrede arbeidstider kan gå ut over helse, trivsel og sikkerhet.

Publisert

Ill.foto: yayimages.com

Mange ulykker skjer på nattetid. Risikoen for arbeidsulykker øker med 50 prosent på natten og ulykker som involverer kjøretøyer på motorvei tidobles, ifølge Arbeidstilsynet. Arbeid på natten kan også gå ut over helsen og gi søvnforstyrrelser. I tillegg blir søvnkvaliteten dårligere på dagtid. Den som må sove på dagtid sover i gjennomsnitt 2 timer kortere enn vedkommende ellers ville ha gjort. Sosialt kan det også være et handikapp å følge en annen døgnrytme enn folk flest. Derfor er det ikke alle som klarer å jobbe skift og problemene øker med alderen.

Trenger hjelp

Det kan være vanskelig for skiftarbeidere å på egen hånd utvikle rutiner som gir et godt søvnmønster. Det krever også gode løsninger på arbeidsplassnivå, påpeker det finske Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors. Som eksempel nevner de en undersøkelse som instituttet har gjennomført på finske langtransportsjåfører. Den viser at yrkesgruppen ofte bruker ineffektive metoder for å holde seg våken om natten. I stedet for å stoppe og ta seg en høneblund hvis de blir trøtt, forsøker de å bekjempe trøttheten gjennom å prate, røre på seg i setet, ta noe å drikke eller sveive ned vinduet for å få frisk luft. Dette fjerner kanskje opplevelsen av trøtthet for en kort periode, men mangelen på søvn øker sannsynligheten for ulykker.

Bedre tiltak

Arbetshälsoinstitutet påpeker at hvis skiftarbeidet er et problem, må man se på selve arbeidstidsordningene for å finne bedre løsninger. Dette omfatter for eksempel lengden på skiftene, lengden på hviletid mellom skiftene, hvor lange skiftperiodene er og helgearbeid.

Powered by Labrador CMS