Trening-i-arbeidstiden.jpg
Trening-i-arbeidstiden.jpg

Ønsker seg trening i arbeidstiden

Trening i arbeidstiden er det godet flest trekker fram som det mest attraktive når de blir bedt om å rangere åtte ulike typer frynsegoder opp mot hverandre.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Stadig flere arbeidstakere ser det som naturlig at arbeidsplassen legger til rette for god helseoppfølging.

– Fornøyde og friske ansatte er verdifull kapital for alle bedrifter, og det finnes mange muligheter for arbeidsgivere som vil imøtekomme ansattes ønsker om god helse. Vi erfarer at stadig flere HR-ansvarlige ønsker en helsestrategi for bedriften, sier spesialrådgiver i livsstil Marianne Gimse Lie hos Stamina i en pressemelding.

Knapp tid til helse

Årlig helsekontroll topper listen over helsegoder. Muligheten for trening i arbeidstiden er sammenlignet med goder som firmahytte, parkering og støtte til barnehage. Ifølge undersøkelsen fra Stamina er det særlig småbarnsforeldre som ønsker å bruke arbeidstiden til å trene. Og i særdeleshet småbarnsmødre.

– Samtidig som flere nordmenn har fått mer penger mellom hendene, er det mange som opplever knapphet på tid. Tid og helse er noe mange gjerne vil investere i, opplever Lie i Stamina.

Tall fra Helsedirektoratet viser at 76 prosent av dem som i dag er inaktive, ønsker å bli mer aktive. Til dette trenger de hjelp, påpeker Lie.

– Undersøkelsen viser at arbeidsplassen trolig er et godt sted å starte med tanke på å bedre folkehelsen, selv om måling av effekt av trening via arbeidsgiver i dag gir få entydige svar. Vi tror imidlertid på systemer der hver enkelt arbeidsgiver setter opp måleparametere for egen virksomhet og vurderer effekten over tid, sier Lie.

Forebyggende frynsegoder

Studier viser at 40 prosent av alt sykefraværet skyldes muskel- og skjelettplager. Regelmessig trening og en sunn livsstil forebygger muskel- og skjelettplager, lettere psykiske lidelser og livsstilssykdommer. Mange bedrifter velger å sette trening på HMS-planen, men foreløpig er det få bedrifter som kartlegger behov for trening og rehabilitering på individnivå.

– Å imøtekomme arbeidstakernes ønsker om trening og helsetilbud i arbeidstiden, er en fremtidsrettet investering som også kommer bedriften til gode. Men da er det viktig at man tar utgangspunkt i individet. Tilbudet må også nå dem som trenger det mest, sier fagsjef for trening i Stamina, Christine Thune. un er utdannet treningspedagog fra Norges Idrettshøyskole og har 20 års erfaring fra treningsbransjen, blant annet fra Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI).

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS