smerter-colourbox1022334
smerter-colourbox1022334

Liten innflytelse i jobb gir ryggsmerter

Kvinnelige ansatte i eldreomsorgen som har liten innflytelse over arbeidet, er mer plaget av ryggsmerter enn ansatte med høy grad av jobbkontroll.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Dette skriver videnskab.dk. Undersøkelsen viste at de kvinnene som rapporterte om lav til moderat innflytelse over arbeidet, hadde en signifikant større risiko for langvarige smerter i korsryggen, selv om man tok hensyn til de ansattes fysiske arbeidsbyrde og depressive symptomer.

Ryggplager utbredt

Muskel- og skjelettplager er utbredt blant yrkesaktive i mange vestlige land. Det får konsekvenser for både den enkelte, arbeidsplassen og samfunnet. Det er bakgrunnen for studien som er utført av forskere fra blant annet Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø.

I studien deltok 1537 kvinnelige ansatte i eldreomsorgen. Den økte risikoen gjaldt selv om man tok hensyn til alder, livsstil, ansiennitet, arbeidsgruppe, fysisk arbeidsbyrde og depressive symptomer.

(videnskab.dk)

Powered by Labrador CMS