søvnløs
søvnløs

Intensiv mobilbruk gir søvnproblemer og stress

Unge menneskers hyppige bruk av mobil og data øker risikoen for og rammes av søvnproblemer, stress og psykiske lidelser. Det kommer frem i ny svensk forskning.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Forsker Sara Thomée og hennes kollegere ved Sahlgrenska akademiet i Gøteborg har i fire ulike studier sett på hvordan bruken av data og mobil påvirker de unges helse.

En konklusjon fra studien er at det forebyggende helsearbeidet også bør ta hensyn til teknologibruken blant dagens unge mennesker.

Storbrukere av mobiltelefon har sammenheng med søvnproblemer. I tillegg gir det økt risiko for å rammes av depresjoner hos begge kjønn.

Resultatene viser også at bruk av data uten pauser øker risikoen for stress, søvnproblemer og depresjon hos kvinner. Mens menn som har en intensiv databruk oftere utvikler søvnproblemer. En kombinasjon av hyppig bruk av både mobil og data øker risikoen ytterligere.

Forskerne mener råd om bruk av teknologiske kommunikasjonsmidler derfor bør inngå som en naturlig del av det helseforebyggende arbeidet.

Et viktig råd er å ta hyppige pauser, begrense tilgjengeligheten, samt å gi seg selv tid til å hente seg selv inn igjen etter en periode med hyppig bruk.

Powered by Labrador CMS