13-januar-Røykere
13-januar-Røykere

Har nyttårsforsettet allerede gått opp i røyk?

Det er ulike faktorer som motiverer kvinner og menn til å slutte å røyke. Menn slutter av helsemessige årsaker, kvinner lar seg i større grad påvirke av press fra omgivelsene.

Publisert

Ill.foto: Colourbox

Mange har som nyttårsforsett å stumpe røyken. Alle som har prøvd vet at det ikke er enkelt. De fleste har flere forsøk bak seg før de greier det. Statistikken er imidlertid på røykeslutternes side; jo flere ganger du har prøvd, desto større sjanse for at du til slutt greier det.

Færre røykere

Fra 30-tallet og frem til midten av 60-tallet var det en stor overvekt av menn som røykte, og røykerne var faktisk i flertall. Hele 65 prosent av alle menn røykte, ifølge en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening. Holdnigene til tobakk var totalt annerledes enn i dag. Den gang deltok leger i helsedebatter på fjernsynet, mens de i likhet med alle de andre debattanter dampet alvorlig på en sigarett eller en pipe. Men ting endret seg. Fra 60-tallet begynte andelen røykere å synke, og det har det fortsatt med fram til i dag.

Andelen kvinnelige røykere var betydelig lavere før slutten av 60-tallet, da den nådde en topp for kvinnelige røykere. Andelen kvinnelige røykere har imidlertid holdt seg noe mer stabil også etter den tid, slik at det i dag er omtrent like mange kvinner og menn som røyker.

Men andelen røykere har vært, og er fortsatt, fallende for begge kjønn. Ifølge Wikipedia er andelen av dagligrøykere i Norge nede i 16 prosent, mens mens 9 prosent bruker snus.

Kjønnsforskjeller

En forsker ved Stockholms universitet, Tove Sohlberg, har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvorfor kvinner og menn slutter og røyke. Resultatene viser at det er store forskjeller mellom kvinner og menns motivasjon for røykeslutt.

– Tidligere forskning, og også min studie, viser at røyking er koblet til inntekt og utdanning. Jeg har også funnet at det er en rekke faktorer som samvirker både på personlig og strukturelt nivå. Ikke minst er det kjønnsforskjeller i hvorfor man begynner og hvorfor man slutter å røyke, sier hun i en pressemelding fra universitetet.

Menn oppgir oftere enn kvinner at de røyker kun av sosiale årsaker, mens røyking for kvinner fyller flere funksjoner, både sosiale og psykologiske. Kvinner oppgir blant annet at røyking gir mulighet til å ta en pause eller stresse ned, og at det er et slags ritual å kunne ta seg en liten timeout med sigaretten.

Slutter av forskjellige årsaker

Også når det gjelder å slutte å røyke er det ulikeheter mellom kjønnene. Kvinner planlegger i større grad røykeslutten bedre enn menn. De søker også oftere profesjonell hjelp for å slutte å røyke. Menn bruker derimot i større grad snus når de skal kutte ut røyken.

Mens menn oppgir helsemessige årsaker som de viktigste grunnene for å stumpe røyken, er det flere kvinner som slutter fordi de føler at omgivelsene krever det. Andre grunner som kvinner oppgir er at de slutter for å føle seg bedre fysisk, unngå rynker og forbedre tannhelsen.

– Det brukes store ressurser på å minske røykingen. Men for å lykkes må vi bli mer bevisste på hva som spiller inn når individer begynner eller slutter å røyke. Det finnes for eksempel forskjeller mellom kjønnene, og forskjeller relatert til utdanningsnivå og økonomi, sier Tove Sohlberg.

Avhandlingen heter Smoking cessation in Sweden – gender, pathways and identity.

Powered by Labrador CMS